На етапі планування і протягом всієї вагітності  рекомендується жінкам прийом фолієвої кислоти...

Дози фолієвої кислоти для вагітних.
На етапі планування і протягом всієї вагітності ВООЗ рекомендує жінкам прийом фолієвої кислоти в дозі 0,4 для профілактики дефектів нервової трубки плода. У той же час жінкам, у кого в сімейному анамнезі були вади розвитку, фолієву кислоту рекомендують приймати в дозі 5 мг на добу, але даних про вплив прийому великої кількості фолієвої кис-лоти під час вагітності існує недостатньо. У журналі Journal of Endocrinology португальськими вченими були опубліковані результати роботи, де отримані докази про негативний вплив великих доз фолієвої кислоти на обмін речовин потомства. Дослідження проводили на щурах, яким у період спарювання, вагітності та лактації давали фолієву кислоту в різних дозуваннях. Одна група отримувала дозу, відповідну рекомендації ВООЗ, інша група - надлишкову, в 20 разів перевищує рекомендовану. Вчені спостерігали за матерями та їх потомством, вимірюючи життєві показники обміну речовин. Тварини з експериментальної групи вживали значно більше корму, ніж щури з групи, які отримують рекомендовану дозу фолієвої кислоти. Ця особливість виявлялась навіть після припинення її прийому. У самок з експериментальної групи виявлялася гіперглікемія, а у тварин обох статей - порушення толерантності до глюкози. У дорослих особин з експериментальної групи виявилося недостатню кількість гормону адипонектину, що захищає від ожиріння і діабету. Дослідники зробили висновок, що надмірна прем фолієвої кислоти в перігестаціонном періоді може призводити до розвитку інсулінорезистентності. Дослідження в цій галузі будуть продовжені для створення більш чітких рекомендацій щодо приймання фолієвої кислоти у жінок.

Джерело: http://medprosvita.com.ua