Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Зміни стосуються призначення медичних препаратів та тривалості лікування...

Результати нового дослідження показали, що призначення вісмуту в квадротерапії протягом 10 днів, виявилося краще терапії першої лінії для інфекції H. Pylori.

Науковці говорять, що в умовах зростаючої стійкості до  кларитроміцину, вісмут в квадротерапії слід розглядати в якості першої лінії лікування інфекції H. pylori в повсякденній практиці.

Вчені рекомендують збільшити тривалість лікування до 14 днів (призначаючи квадротерапію з вісмутом перші 10 днів, а далі продовжувати лікування по цій же схемі тільки виключити вісмут).

Частота ерадикації H. Pylori при стандартній потрійній терапії впала до рівня нижче 80% в багатьох країнах через зростаючу стійкість до антибіотиків. Тривале лікування або використання схем з чотирьма лікарськими засобами, показало збільшення частоти ерадикації в першій лінії терапії.

У новому рандомізованому дослідженні за участю 1620 пацієнтів з хелікобактерною інфекцією науковці порівнювали ефективність 10-денної  чотирикомпонентної терапії включаючи вісмут,  10-денної  квадротерапії терапії, але  виключаючи  вісмут і 14-денну потрійну терапію.

При призначенні в першій лінії  чьотирьохкомпонентну терапію з вісмутом , частота ерадикація була значно вище (90,4%), ніж для потрійної терапії (83,7%), і не значно вище, ніж для чьотирьохкомпонентної терапії без вісмуту(85,9%).

Еридикація при лікуванні без вісмуту суттєво не відрізнялася від потрійної терапії.

Після двох курсів лікування антибіотиками, не було ніяких істотних відмінностей в загальних частоті ліквідації H. Pylori.

Побічні ефекти частіше спостерігалися при терапії з вісмутом (67%), ніж в терапії без нього (58%) або потрійній терапії (47%).

Повна ерадикація цієї інфекції при потрійній терапії та квадротерапії без вісмуту була значно нижча при наявності резистентності до кларитроміцину, в той час як ефективність вісмутв чьотирьохкомпонентній терапії не була змінена резистентністю до антибактеріальних препаратів, таких як кларитроміцин чи метронідазол.

У регіонах з відсутністю чутливості до антибактеріальних препаратів зі схем лікування хелікобактерної інфекції, квадротерапія з вісмутом є найбільш ефективною, з подальшим продовженням терапії  вже без цього препарату.

Дослідники наполягають, що чьотирьохкомпонентна терапія з вісмутом повинна бути методом вибору, не зважаючи на стійківсть до кларитроміцину, і повинна призначатися у  всіх регіонах.

Літературні посилання знаходяться в редакції Webmedfamily.org