Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Американський коледж гастроентерології (ACG) опублікував оновлені методичні рекомендації щодо лабораторної діагностики патології  печінки.

Переглянуті вказівки є першими, що включають в себе конкретні діапазони для нормального рівня аланінамінотрансферази (ALT) і забезпечують поетапні алгоритми для оцінки патологічного рівня ALT, аспартатамінотрансферази (АСТ), лужної фосфатази і білірубіну.

Ці принципи включають в себе 19 рекомендацій і орієнтовані як на лікарів первинної ланки і вузьких спеціалістів.

Для розробки нових принципів, автори провели офіційний огляд літератури і консультацій спеціалістів  ACG. Жорстких наукових доказів щодо даного питання не існувало, тому  вчені засновували свої рекомендації на думці консенсусу.

 Серйозні зміни стосуються нормального  рівеню АЛТ. Минулі рекомендації були засновані на верхній межі норми (ULN), яка може змінюватися між установами та може варіювати від 30 до 40 міжнародних одиниць на літр в деяких лікарнях до 70 або 80 МО / л в інших. У новому документі стверджують, що нормальний діапазон АЛТ від 19 до 25 МО / л для жінок і від 29 до 33 МО / л для чоловіків.

Автори зазначають, що таке зниження нормального рівня АЛТ призведе до появи великої кількості людей з підвищеним рівнем АЛТ. Проте численні дослідження показали, що якщо ALT , здавалося б, незначно підвищений, ризик смерті від патології печінки значно вище.

Підвищений рівень  ALT може допомогти ідентифікувати людей з хронічними захворюваннями печінки, такі як неалкогольна жирова хвороба печінки, а також хронічним гепатитом С і В. Лікувальна терапія в даний час вже  існує для гепатиту С, а також існують інші лікувальні методи, які можуть поліпшити стан печінки для людей  з  іншими її патологіями. Дуже важливо, якщо  рівень АЛТ злегка підвищений, і  не нормалізується протягом довгого часу потрібно проводити інші діагностичні процедури для визначення причини цього.

Керівництво включає також  в себе алгоритми для оцінки  підвищення АСТ і АЛТ, який забезпечує диференційований підхід до оцінки по категоризації підвищення рівнів, як граничне значення, легке підвищення, середне, важке або масивне.

Алгоритми оцінки відхилень від норми рівнів лужної фосфатази і білірубіну також включені, хоча вони не сильно змінилися.

Інші рекомендації стосуються діагностичного тестування для конкретних захворювань печінки, в тому числі вірусних гепатитів А, В і С; неалкогольної жирової хвороби печінки; алкогольної хвороби печінки; аутоімунних захворювань печінки; метаболічних та генетичних порушень (наприклад, спадковий гемохроматоз, хвороба Вільсона, і дефіцит альфа-1 антитрипсину); і пошкодження печінки, викликане медикаментами і трав'яними добавками.

Включені також алгоритми щодо діагностики рідкісних захворювань, таких як первинний біліарний холангіт і первинний склерозуючий холангіт, як скринінг для целіакії, хвороби поперечно-смугастих м'язів, порушення функції печінки при вагітності.

І, нарешті, у рекомендаціях підкреслюється використання терміну "хімічні тести печінки " або "тести печінки", а не " тести функції печінки", тому що тести зазвичай включені в основні метаболічні панелі є непрямими маркерами функції печінки.

Літературні посилання знаходяться в редакції Webmedfamily.org