Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

FDA схвалило устекінумаб для лікування хворобу Крона помірної активності у пацієнтів у віці від 18 років і старше...

Зокрема, інгібітор інтерлейкіну-12/23 рекомендований для пацієнтів, що страждають на хворобу Крона, які не мали позитивного результату або непереносять терапію імуномодуляторами або терапію кортикостероїдами та  ніколи не проходили лікування блокатором фактору некрозу пухлини (TNF) або не мали позитивних результатів чи нетолерантні до лікування з одним та більше блокаторами TNF.

Устекінумаб схвалений вже для лікування псоріатичних бляшок та псоріатичного артриту.

Хвороба Крона є складною для лікування, а не всі методи лікування працюють для кожного пацієнта однаково.

Схвалення FDA  устекінумабу є важливим досягненням в лікуванні пацієнтів з хворобою Крона, оскільки ця терапія пропонує альтернативний механізм дії для індукції і підтримання клінічної ремісії протягом довгого часу. На підставі результатів програми клінічного розвитку, Stelara має великий потенціал для принесення  користі багатьом дорослим, які живуть з даною патологією.

Клінічна програма використання устекінумаб при хворобі Крона включала понад 1300 пацієнтів на трьох ключових фазах досліджень, які бралися в якості первинної основи для затвердження FDA.

Результати клінічних досліджень показали, що відсоток позитивного лікування серед пацієнтів(полегшення симптомів в перші 6 тижнів після отримання одноразової внутрішньовенної індукції  устекінумаб), що отримували відповідну терапію даним препаратом і  між тими, що не мали в лікуванні таких призначень, склав відповідно 56% і 34%. Помітне поліпшення спостерігалося вже в пірші 3 тижні.

Більшість пацієнтів, які відповіли на індукційну дозу і продовжували лікування устекінумабом з підшкірними підтримуючими дозами кожні 8 тижнів перебували в стані ремісії до 44 тижнів (52 тижнів від початку індукційної дози).

Літературні посилання знаходяться в редакції Webmedfamily.org