Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Новини кардіології і ревматології

29 листопада на базі НМАПО імені П. Л. Шупика відбулась міжнародна відеоконференція в режимі он-лайн «Результати EUROASPIRE IV: покращення профілактики серцево-судинних захворювань в Україні» за участю 10 вищих медичних навчальних закладів України, а також лікарів з Білорусії, Грузії, Казахстану, Росії, Узбекистану тощо.

«Важливими факторами, що впливають на показники інвалідності і смертності, є організація своєчасної кваліфікованої ургентної та поетапної медичної допомоги хворим із ускладненнями від серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань, включаючи інтервенційні і хірургічні втручання, а також фізичну і психологічну реабілітацію. Проте, головними чинниками, які впливають на зменшення поширеності і ускладнень серцево-судинних захворювань, є заходи первинної профілактики, в основу яких сьогодні покладені популяційні стратегії, що визначені в Європейських рекомендаціях щодо формування здорового способу життя. Знаковим є той факт, що сьогоднішній захід відбувся у рік, що за ініціативою ЮНЕСКО оголошений «роком Амосова» – зазначив під час он-лайн зв’язку зі студією заступник Міністра охорони здоров’я України Олександр Толстанов.

Результаты нового исследования показали, что увеличение окружности талии, независимо от уровня индекса массы тела (ИМТ), ассоциировано с повышением риска смерти. В анализ было включено более 600000 мужчин и женщин из 11 когортных исследований. Исследователи отмечают, что окружность талии следует измерять параллельно с вычислением #ИМТ даже в случае нормального показателя ИМТ. Это станет полезным в стратификации пациентов, которые могут быть в группе риска смерти, связанной с ожирением.