Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Основні аспекти диференційної діагностики...

ЗЗСТ є хронічним системним запальним захворюванням, яке протікає із симптомами СЧВ, системної склеродермії (ССД), ДМ/ПМ, РА та наявністю антитіл до багатого на уридин рибонуклеопротеїду (анти-U1 RNP) у високих титрах. Діагностичні критерії ЗЗСТ таб.1. Якщо у хворого наявні діагностичні критерії ≥2 хвороб сполучної тканини і наявний специфічний серологічний маркер, діагностується перехреснийсиндром.

Більше: https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.7.