Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Результати нового аналізу показали зменшення астматичних нападів при додаванні вітаміну D до базисної терапії...

На міжнародному конгресі Європейського респіраторного товариства 2016 року були представлені результати нового Кохрановского огляду, у пацієнтів з легкою і средньої тяжкості бронхіальною астмою додавання до стандартного лікування препаратів вітаміну D може приводити до зменшення частоти важких астматичних нападів.

 

Проте, слід дотримуватися обережності при використанні цих даних в клінічній практиці. Справа в тому, що ці результати засновані на відносно нечисленних дослідженнях, жодне з яких окремо не показало статистично достовірного впливу вітаміну D на ризик загострення з необхідністю лікування системними кортикостероїдами (як заданої заздалегідь кінцевої точки). Як кажуть автори, лише в трьох дослідженнях був зареєстрований хоча б один учасник, у якого настало важке загострення. В інших дослідженнях або не аналізувалася ця кінцева точка, або таких загострень не було ні у одного з пацієнтів з обох груп.

В даний огляд в цілому були включені 9-подвійних сліпих плацебо-контрольованих досліджень, в яких брали участь 435 дітей та 658 дорослих, в основному, в основному з легкої або середньою астмою.

Пероральні форми вітаміну D? (холекальциферолу) призначалися на строк від 4 до 12 місяців, а дозування коливалися від 500-1200 МЕ / добу до введення препарату раз на тиждень, раз на два тижні або раз на місяць, іноді з болюсним введенням.

В цілому, додатковий прийом вітаміну D асоціювався з достовірним зниженням частоти загострень астми, що супроводжувалися призначенням системних кортикостероїдів (відношення частот, 0,63). Це означає, що середнє число нападів за рік на тлі вітаміну D зменшувалася з 0,44 до 0.22 випадків на людину. Проте, ці результати базувалися, головним чином, на даних по дорослій популяції, і їх не слід поширювати на пацієнтів дитячого віку. Препарати вітаміну D також знижували ризик загострень з необхідністю госпіталізації або звернення до відділення невідкладної допомоги з 6 до приблизно 3 таких випадків на 100 пацієнтів (відношення шансів, 0,39). Проте, D вітамін не чинив або практично не впливав на показники функції легень або на повсякденні симптоми астми, правда, він також не збільшував ризик серйозних небажаних явищ.

Крім того, у дослідників поки що немає відповіді на важливе питання про те, чи корисний вітамін D для будь-яких пацієнтів з астмою, незалежно від вихідної наявності або відсутності дефіциту цього вітаміну, чи його переваги реалізуються виключно у людей з недостатністю вітаміну D. В даний час для відповіді на це питання вони проводять додатковий аналіз підгруп.

За наведеними в обговорюваному огляді оцінками, в усьому світі приблизно у 1 мільярда людей, у яких рівень вітаміну D нижче 75 нмоль / л, що зазвичай вважається недостатнім, в той час як рівень нижче 50 нмоль / л розцінюються як явний дефіцит цього вітаміну.

 У значної частки учасників, що увійшли в дослідження рівень вітаміну D був недостатнім, або був дефіцит цього вітаміну. Середні вихідні значення концентрації 25-гидроксивитамина D в сироватці пацієнтів коливалися від 48 до 89 нмоль / л. У невеликого числа учасників рівні вітаміну були навіть нижче 25 нмоль / л, що вважається глибоким дефіцитом. З досвіду інших досліджень з вітаміном D можна припустити, що його ефекти повинні бути більш вираженими у людей з його більш низькими рівнями.

Вітамін D  володіє протизапальною дією на легені, а також індукує вроджені механізми антимікробного захисту. Вчені зазначають,що відносно дорослих отримані дані виглядають цілком переконливо, проте специфічних даних про ефективність вітаміну D у дітей поки не існує, що вимагає проведення окремих досліджень. Проте, вже на даному етапі можна призначати і дітям, і дорослим з астмою вітамін D в дозах 500-1000 МЕ в добу. У дорослих з важким перебігом бронхіальної астми виправдане додаткове визначення рівня цього вітаміну і, можливо, призначення більш високих доз за результатами цього аналізу. Що стосується дітей,то з огляду на брак даних і потенційний дискомфорт у дитини при взятті крові, їм не слід призначати цей аналіз, хоча невеликі дози вітаміну D без попереднього обстеження є прийнятним і в дитячій популяції.

Літературні посилання знаходяться в редакції Webmedfamily.org