Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Міжнародні рекомендації чітко вказують про тривалість антибіотикотерапії...
У спробі знайти баланс між відповідальним підходом до антибактеріальної терапії і безпечним і ефективним лікуванням певних нозокоміальних інфекцій, нових
рекомендаціях зазначена тривалість курсу лікування антибіотиками 7 днів і менше і для внутрішньолікарняної пневмонії (ВП), і для вентилятор-асоційованої пневмонії (ВАП), тобто , для обох категорій, які покликані замінити собою більш ранній збірний термін «пневмонія, асоційована з наданням медичної допомоги». Ще одним важливим аспектом нових рекомендацій є порада розробляти свою антібіотикограмму для кожної лікарні. Це повинен бути локальний аналіз бактеріальних штамів, що викликають пневмонію,які виділяють на основне місце тих збудників, які висіваються в відділеннях інтенсивної терапії, а також антибіотиків, які виявилися ефективними при лікуванні цих бактеріальних інфекцій. Як пояснили автори, якщо лікарі на регулярній основі отримують інформацію про збудників ВП і ВАП в їх установах, а також про їх чутливості до окремих антибіотиків, вони можуть вибирати більш ефективне лікування. Ці антибіотикограми допомагають також індивідуалізувати лікування і домогтися того, щоб пацієнт почав отримувати правильний антибіотик в максимально ранні терміни.

Взяті разом, ВП і ВАП становлять 20-25% внутрішньолікарняних інфекцій, і, за оцінками, 10-15% таких випадків призводять до смерті пацієнта. Якщо розглядати ці категорії окремо, вап розвивається приблизно у кожного десятого пацієнта на ШВЛ, і 13% цих інфекцій виявляються фатальними.

Незважаючи на зовсім зрозуміле прагнення до більш агресивного лікування цих станів, наукові дані не показали, що більш тривалі курси антибактеріальної терапії мають певні переваги над більш короткими курсами. При цьому більш тривале лікування антибіотиками асоціюється з більшою частотою побічних ефектів, зокрема, діареї, більш високим ризиком інфекції clostridium difficile, збільшенням витрат на лікування і ризику формування резистентності до антибіотиків.

Виходячи з цих міркувань, експерти рекомендують 7-денну тривалість лікування антибіотиками і для ВП, і для ВАП, хоча вони роблять застереження, що бувають ситуації, коли може бути показана більш коротка або більш тривала тривалість антибактеріальної терапії в залежності від швидкості поліпшення клінічних, рентгенологічних і лабораторних параметрів. Лікарі також рекомендують знижувати інтенсивність антимікробної терапії за рахунок використання антибіотиків з більш вузьким спектром замість препаратів з широким спектром дії, а також призначення спочатку монотерапію, а не комбінації.

При прийнятті рішення про можливість скасування антибіотика у пацієнтів із ВП і ВАП рекомендується на додаток до клінічних критеріїв орієнтуватися на рівні прокальцитоніну, а не тільки на клінічні показники, хоча автори визнають, що ця рекомендація базується на доказах щодо низької якості.

Інші рекомендації фокусуються на неінвазивних методах діагностики ВАП, які передбачають використання виключно клінічних критеріїв початку антибактеріальної терапії, а також емпіричний вибір варіантів лікування в певних клінічних обставинах. Проте, доказова база в основі більшості цих рекомендацій також не надто переконлива.

У розділі присвяченому розробці антибіотикограммивчені радять кожній установі також приймати рішення щодо того, як часто ці антібіограмми будуть оновлюватися. При цьому слід враховувати такі фактори, як швидкість зміни мікробіологічної ситуації, ресурси установи і обсяг доступних для аналізу даних.

Також в керівництво увійшли конкретні рекомендації щодо стартової емпіричної антибактеріальної терапії. Вибір схеми залежить від того, чи має місце ВП або ВАП, ризику інфекції метицилін-резистентними штамами staphylococcus aureus, ризику смертності і наявності антибіотиків, які ефективні відносно грампозитивної абограмнегативною флори. У пацієнтів з підозрою наВАП у всіх схемах емпіричної антибіотикотерапії рекомендується охоплення таких збудників, як s. Aureus, pseudomonas aeruginosa та інших грамнегативних мікроорганізмів. У пацієнтів, які вже отримували емпіричне лікування з приводу ВП, рекомендується призначення препаратів, які активні щодо s. Aureus.

Літературні посилання знаходяться в редакції Webmedfamily.org