Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Раціональна антибактеріальна терапія - шлях до збереження активності антибіотиків.

А.В. Голуб, Р.С. Козлов
НДІ антимікробної хіміотерапії ГБОУ ВПО «Смоленська державна медична
академія »Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації
Введення
 
Винахід і початок використання антимікробних препаратів (АМП) відкрило для людства воістину нову сторінку історії існування без ризику смерті від банальних, за сьогоднішніми мірками, інфекційних захворювань. Вважаємо, що спостережуваний гігантський технологічний перегонів і прогрес у всіх галузях життєдіяльності людини, обумовлений в чому й тим, що за відносно нетривалий період часу АМП врятували і продовжують рятувати, мабуть, сотні мільйонів людських життів, що призвело до непропорційного зростання чисельності населення землі.
 
Однак необхідно добре розуміти, що незважаючи на триваючу еру пеніциліну, що став широко доступним в тому числі завдяки розробці компанією «Сандоз» його пероральної форми - феноксиметилпенициллина, оптимізм синтезу нових класів антибіотиків на початку і середині минулого століття змінилися до кінця сторіччя тверезої переоцінкою усіх боків застосування таких препаратів і чітким розумінням певних важливих проблем, пов'язаних з їх застосуванням.
 
На даний момент відомо, що використання антибіотиків супроводжується селективним тиском на збудників захворювання, що веде до закономірного зростання стійкості останніх. Відомі кілька видів придбаної резистентності, що залежать від виду мікроорганізму і відрізняються за механізмом реалізації [1].
 
Регулярні повідомлення про виділення штамів мікроорганізмів, стійких до окремих АМП, стали з'являтися в медичній літературі в 70-х роках минулого століття. Однак бурхливий розвиток мікробіологічної та фармацевтичної науки обумовлювало як швидка поява нових представників всередині відомих класів АМП, так і синтез інноваційних препаратів. Як правило, «старше» покоління антибіотиків або представники нового класу АМП володіли більш широким антимікробним спектром, а також здатністю долати механізми резистентності збудників внаслідок більшої активності.
 
Легковажний оптимізм швидких перемог над інфекціями, пов'язаний з високою ефективністю створюваних препаратів, призвів до плачевного стану нераціонального використання АМП в 90-х рр. XX століття, наслідком чого стали глобальна екологічна програш, колосальний темп зростання стійкості мікроорганізмів і неефективність відомих антибіотиків на тлі уповільнення темпів появи їх нових представників [2, 3]. Такі обставини привели до розробки принципів раціонального використання АМП для терапії та профілактики інфекційних захворювань.
 
Іншим, ще більш негативним феноменом-наслідком використання АМП є т.зв. «Паралельний збиток», що полягає в селекції полірезистентних мікроорганізмів. Відмітним моментом паралельного шкоди як більш широкого поняття, є селекція резистентності не тільки і не стільки серед штамів збудників, на яких була спрямована антибактеріальна терапія (АБТ), але і серед мікроорганізмів, які не були етіологічно значущими, більше того - серед мікроорганізмів, спочатку навіть не входили до спектр активності препарату. Саме тому раціональність використання АМП, під якою в першу чергу маються на увазі адекватність вибору показань, дози і тривалості застосування препарату, відбивається на вираженості паралельного шкоди лише частково [3].
 
Відомо, що застосування різних класів антибіотиків супроводжується різним за вираженості паралельним збитком. Кобінаціі бета-лактамів з інгібіторами бета-лактамаз і карбапенеми є в цьому сенсі відносно безпечними [4, 5].
 
Насторожує фактом є і те, в останнє десятиліття виділення резистентних збудників і від пацієнтів з позалікарняними інфекціями вже є «нормальним» явищем. Клінічно значущий
зростання стійкості до пеніциліну та макролідів вперше продемонстрували пневмококи, як збудники позалікарняних інфекцій дихальних шляхів (ІРП) [6]. Проблема селекції внебольничного метіцілінорезістентного Staphylococcus aureus (MRSA) і викликаних ним інфекцій шкіри і м'яких тканин (ІШМТ) вже стала реальною в ряді зарубіжних країн [7, 8]. На початку поточного тисячоліття дослідниками відзначена тенденція зростання продукції бета-лактамаз розширеного спектру (БЛРС) грамнегативними ентеробактеріями - збудниками ускладнених інтраабдомінальнихінфекцій (ІАІ) та інфекцій сечових шляхів (ІМП) [9].
 
Таким чином, крім виразною позитивної ролі у долі окремо взятої людини з інфекційним захворюванням, АМП відіграють негативну рольдля соціуму в цілому, опосредуя колосальні соціальні та економічні втрати від інфекційних захворювань, викликаних стійкими мікроорганізмами.
 
Розуміння актуальності проблеми помітного зростання стійкості мікроорганізмів до антибіотиків на тлі відносної стагнації у справі появи нових препаратів призвело до переоцінки практики їх використання. Дослідження тенденцій зростання резистентності, вивчення феномена «паралельного збитку» і законів поширення «проблемних» мікроорганізмів, привели до формулювання різних по ефективності принципів раціонального використання АМП, що реалізуються в локальних і глобальних політиках (стратегіях) їх застосування.
 
Можливі стратегії зниження темпів зростання антибіотикорезистентності та мінімізації паралельного збитку. Широка практика нераціонального використання АМП є основною причиною зростання резистентності збудників і «паралельного збитку». Логічно, що спеціальні заходи - програми з нагляду за використанням АМП є основним способом як стримування резистентності збудників та мінімізації паралельного збитку, так і засобом істотної економії коштів, що витрачаються на охорону здоров'я [10]. Тут необхідно підкреслити, що політики (стратегії) використання АМП є набагато ширшими поняттям, ніж чим просто принципи раціональної АБТ. Останні мають прикладне значення швидше для амбулаторного ланки, в той час як стратегії більше застосовні в стаціонарі.
 
Зазвичай подібні програми складаються з низки рекомендацій, а останні, виходячи з принципів доказової медицини, мають різні силу і якість доказової бази (табл.1) [11]. Нижче наведемо рекомендації, впровадження яких володіє доведеною ефективністю [10].
 
1. Для впровадження в стаціонарі програм нагляду за використанням АМП необхідний ряд організаційних заходів, основним з яких є створення спеціального мультідісплінарного комітету. У «комітет» повинні входити інфекціоніст і клінічний фармаколог (А-II), а також клінічний мікробіолог, лікарняний епідеміолог і фахівець з інфекційного контролю (А-III). Невід'ємною частиною ефективної роботи «комітету» є взаємодія з фахівцями з інфекційного контролю в стаціонарі, фармацевтами, членами терапевтичного комітету (A-III). Впроваджувати програми контролю слід під приводом підвищення якості надання медичної допомоги та забезпечення безпеки пацієнтів (А-III). Члени «комітету» повинні бути наділені відповідними владними повноваженнями і мати доступ до інформації за рівнем споживання АМП (А-III).
 
2. Існує дві стратегії, що становлять основу для програм з нагляду за використанням АМП:
 
a. Проспективний аудит з інтервенційної складової і «зворотним зв'язком». Проспективна оцінка використання АМП, що супроводжується тісною взаємодією між членами «комітету» та фахівцями, які безпосередньо здійснюють призначення АМП, є ефективним засобом зменшення частоти неналежного використання антибіотиків (А-I). Елементом проспективного аудиту може бути і дескалаціонная терапія.
 
b. Формулярні обмеження і необхідність схвалення призначення певних АМП. Обмеження вибору АМП і необхідність отримання схвалення для призначення певного препарату може призвести до негайного і значного зниження рівня споживання АМП (А-II), що може бути корисним в комплексі заходів при нозокомиальной спалаху інфекцій (В-II). Роль обмежувальних (рестриктивних) заходів у справі зниження резистентності збудників не настільки ясна і однозначна, тому досі не показані довгострокові ефекти даної стратегії, а просте «переключення» на альтернативні препарати так само може супроводжуватися зростанням резистентності (В-II). Тому в установах, що використовують обмежувальні заходи необхідний ретельний моніторинг ефекту такої стратегії (В-III).
 
3. На додаток до основних стратегій по нагляду за використанням АМП, такі елементи повинні бути першочерговими в роботі «комітету» для оптимізації використання антибіотиків з обов'язковим урахуванням локальної специфіки та ресурсів: a. Освіта. Є обов'язковим компонентом будь-якої програми спрямованої на покращення якості надання медичної допомоги. Підвищення рівня основних знань може суттєво впливати на
прихильність фахівців впроваджуваної стратегії використання АМП (А-III). Освітні заходи повинні бути постійними, а також супроводжуватися обов'язковим активним впровадженням стратегії використання АМП, в іншому випадку ефективність освіти погранична і зовсім недовговічна (В-II).
 
b. Керівництва. Розробка і подальше впровадження клінічних настанов з використання АМП з урахуванням доказових даних та відомостей про локальну резистентності збудників може значно поліпшити практику призначення антибіотиків (А-I). Впровадження керівництв може бути значно полегшено освітніми заходами і наявністю результатів досліджень з впливу керівництва на споживання
антибіотиків і клінічні наслідки (А-III).
 
c. Форми для замовлення АМП. Спеціальні форми для замовлення антибіотиків можуть бути ефективним компонентом програми нагляду за використанням АМП (В-II).
 
d. Де-ескалаціонная терапія. Корекція стартової емпіричної терапії спрямованої на широкий спектр можливих збудників захворювання АМП з більш вузьким спектром активності можлива після визначення чутливості виділеного патогена. Такий підхід дозволяє знизити селективне тиск від АПМ широкого спектру дії, призводить до зниження споживання антибіотиків, більше того, є інструментом економії коштів (А-II).
 
e. Оптимізація режиму дозування. Оптимізація з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта, збудника, локалізації інфекції, фармакодинамічних і фармакокінетичних характеристик препарату є невід'ємною частиною програм з нагляду за використанням АМП (А-II).
 
f. Ступінчаста терапія. Переклад з парентерального на пероральний шлях прийому АМП дозволяє скоротити тривалість перебування хворого в стаціонарі, а також знизити вартість надання медичної допомоги
(А-I). Чітке визначення клінічних критеріїв такого перекладу може виявитися дуже корисним для впровадження положень ступінчастою терапії в практику (А-III).
 
4. Інформаційні технології, такі як електронна історія хвороби (А-III), комп'ютеризований лист лікарських призначень (В-II), програми комп'ютерної діагностики (В-II) можуть поліпшити практику використання АМП внаслідок запрограмованого урахування індивідуальних характеристик пацієнта (в т.ч . стану печінки і нирок), результатів культурального дослідження і даних про локальну чутливості патогенів, алергічного анамнезу, можливих лікарських взаємодій і вартості препаратів. Комп'ютеризовані бази даних чутливості патогенів та обліку небажаних
лікарських явищ, пов'язаних з прийомом АМП, дозволяють відслідковувати динаміку зміни екологічної картини стаціонару, мониторировать параметри безпеки застосування антибіотиків (В-II).
 
5. Наявність локальної клінічної мікробіологічної лабораторії є наріжним каменем програми з нагляду за використанням антибіотиків. Отримані з даної лабораторії відомості дозволяють визначити епідеміологію резистентності збудників, оптимізувати застосування АМП у окремого пацієнта і в установі в цілому, оцінити ефективність заходів інфекційного контролю або впровадженої стратегії, спрямованої на зменшення частоти неналежного використання АМП (А-III).
 
6. Оцінка інтервенційного процесу (чи привела впроваджена стратегія до бажаного зміни практики використання АМП?) І оцінка результатів (чи привели впроваджені заходи до зниження рівня резистентності, попередили її виникнення або прояв інших небажаних ефектів, пов'язаних з використанням АМП?) Корисні для визначення впливу програми з нагляду за використанням АМП на практику призначення антибіотиків і картину резистентності збудників (В-III).
 
7. На даний момент недостатньо даних для схвалення рекомендацій, що стосуються циклічного використання АМП в стаціонарі, а також для широкого використання комбінованої АБТ з метою попередження розвитку або зниження рівня стійкості збудників до антибіотиків (С-II). Дійсно, заміна одного АМП іншим може тимчасово зменшити селективне тиск і знизити резистентність до конкретного препарату.
 
Проте відновлення використання АМП, швидше за все, призведе до повторної експресії детермінант резистентності в бактеріальної популяції. Комбінування же АМП має сенс тільки у вузькому клінічному контексті включаючи емпіричну терапію жизнеугрожающих інфекцій, викликаних можливо полірезистентними штамами збудників, з метою розширення антибактеріального спектра і підвищення ймовірності адекватної стартової терапії (А-II).
 
При виборі стратегій, спрямованих на стримування зростання стійкості збудників до антибіотиків, як нам видається, слід зупинити свій вибір на тактиці проспективного аудиту. Подібний підхід
заснований на оцінці практики використання АМП з інтервенційної складової (наприклад, з впровадженням протоколів терапії або профілактики інфекцій), а також налагодженого зворотного зв'язку і взаємодії
між клініцистами та фахівцями комітету з нагляду за використанням антибіотиків. У даній стратегії, більш того, передбачена можливість широкого впровадження де-ескалаціонной терапії.
 
Згідно з нашими даними, тільки комплексний інтервенційний підхід, який включає проведення освітніх заходів для лікарів, адміністративну підтримку і активне впровадження протоколів використання антибіотиків здатний радикально вплинути на практику призначення цього класу лікарських засобів [12].
 
Різновиди вимушено «популярних» в Росії рестриктивних стратегій стримування зростання стійкості збудників увазі необхідність схвалення призначення деяких АМП, вони також можуть бути
засновані на циклічному використанні антибіотиків.
 
Подібний підхід не позбавлений недоліків, як показали результати ряду досліджень, обмеження вибору ряду АМП веде, як правило, до компенсаторного збільшення частки використання інших препаратів, що також може супроводжуватися зростанням резистентності [13, 14, 15].
 
Дуже перспективним аспектом оптимізації використання АМП може бути і скорочення тривалості призначення препаратів. На сьогоднішній момент доступні результати ряду досліджень, що демонструють як мінімум рівну ефективність коротких курсів АБТ при інфекціях, коли традиційно використовують незрівнянно більш тривалі курси, як наприклад при вентилятор-асоційованої пневмонії (ВАП) [16, 17]. Показано, що адекватне лікування призводить до значного поліпшення по всіх клінічних параметрах в середньому вже на 6 день, а протягом другого тижня АБТ зазвичай відбувається колонізація дихальних шляхів синьогнійної паличкою і ентеробактеріями. Таким чином, тривала терапія є фактором ризику колонізації резистентними збудниками, що може випереджати повторний епізод захворювання [18, 19, 20].
 
Раціональна антибактеріальна терапія
 
Важливим аспектом для зниження зростання резистентності та селекції збудників є не тільки проблема раціонального використання АМП, але насамперед питання необхідності використання даного класу лікарських засобів взагалі. Відомо, що призначення пацієнтам (особливо перебувають у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії) АМП за відсутності на те показань, тобто розвинувся інфекційного процесу, супроводжується ризиком як селекції стійких штамів патогенів, так і ризиком інфікування ще більш резистентними штамами [21, 22, 23, 24]. Для виключення показань до призначення АМП повинні використовуватися не тільки клінічні ознаки інфекційного процесу, які часто неспецифічні, але і більш широко застосовуватися об'єктивні показники, отримані при проведенні мікробіологічних та інших досліджень (кількісні мікробіологічні тести, що володіють більшою чутливістю і специфічністю в порівнянні з якісним дослідженням; експрес-
методи визначення бактеріальних антигенів у сечі; виявлення антигенів в будь-якому клінічному матеріалі за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР); визначення рівня неспецифічного сироваткового
маркера інфекції - прокальцитоніну, С-реактивного білка тощо) [25, 26, 27].
 
При встановлених показаннях етіологічна спрямованість АБТ є основоположним умовою успішного лікування пацієнта. Антибактеріальний спектр препарату повинен включати більшість можливих збудників інфекції в даній анатомічної області. Крім цього, призначуваний АМП повинен подолати можливо придбані чинники резистентності патогенів при встановленні певного ризику їх присутності.
 
У недавньому минулому, основним моментом вибору АМП було місце виникнення інфекції - позалікарняна або нозокоміальна. Вважалося, що для нозокоміальних інфекцій ризик присутності для множини резистентних збудників досить високий, у той час як для позалікарняних інфекцій він мізерно малий. Зараз ситуація кардинально змінюється і мікробний пейзаж навіть позалікарняних інфекцій може включати стійкі штами збудників.
 
Саме тому питання вибору адекватної емпіричної АБТ не тільки важких жизнеугрожающих інфекцій нозокоміального походження, але й позалікарняних, постає сьогодні з особливою гостротою. У даному аспекті доцільним видається стратифікація пацієнтів за факторами ризику наявності резистентних або полірезистентних мікроорганізмів як збудників інфекцій. Подібного роду підхід дозволяє більш достовірно оцінити ризики, пов'язані зі стійкістю патогенів і спочатку зробити вибір на користь препаратів, здатних подолати механізми резистентності, знизивши тим самим темпи подальшого поширення «проблемного» мікроорганізму. Ключовими параметрами стратифікації пацієнтів цілком можуть виступати вік, факти АБТ в анамнезі, як і попередній (поточний) контакт з системою охорони здоров'я, а також наявність важкої супутньої патології. Таким чином, до пацієнтів 1-го типу (мінімальний ризик присутності резистентних збудників) можна віднести суб'єктів з наступною сукупністю характеристик:


    пацієнти молодого віку без супутніх захворювань;
    
анемнестических відсутність АБТ в попередні 90 днів;
    
не було попереднього контакту з системою охорони здоров'я.

До пацієнтів 2-го типу (з можливою наявністю резистентних збудників) можна віднести суб'єктів з наступними характеристиками:

    
літній вік (старше 65 років) і супутня (в т.ч. множинна) патологія;
    
АБТ в анамнезі (у попередні 90 днів);
    
наявність контакту з системою охорони здоров'я в анамнезі (госпіталізація, денний стаціонар та стаціонар на дому, діаліз), але без інвазивних процедур.

У пацієнтів 3-го типу ризик виділення полірезистентних збудників надзвичайно високий. Наступні характеристики дозволяють віднести суб'єктів включені в категорію:

    
пацієнти з важкою супутньою патологією (в т.ч. ХОЗЛ, цукровий діабет, нейтропенія, СНІД та інші імунодефіцити);
    
поточна тривала госпіталізація та / або інфекція, що виникла після інвазивних процедур в стаціонарі.

Пропонований підхід до підвищення адекватності емпіричної АБТ є універсальним для будь-якої інфекційної патології. Наприклад, у випадку бактеріальних респіраторних інфекцій в залежності від
нозології в етіологічній структурі тут слід очікувати наявність пеніцілліночувствітельних пневмокока та обгрунтовано зупинити свій вибір на природних або напівсинтетичних пеніцилінів, цефалоспоринів (ЦС) I-II; у разі інфекції шкіри та м'яких тканин - метіцілліночувствітельного стафілокока і вибрати антистафілококовий пеніцилін; при ІМП вибрати фосфоміцин або препарат із групи нітрофуранів, ИЗП, класичних фторхінолони (ФГ) або ЦС; при ІАІ призначити інгібіторозащіщенние пеніцилін (ІЗП) або підібрати комбінацію ФГ або ЦС з метронідазолом.
 
Для пацієнтів 2-ї групи при респіраторних інфекціях можна очікувати більшу етіологічну значимість гемофільної палички або клебсієл, здатних продукувати бета-лактамази. Вибір ИЗП буде в такому випадку адекватним. При ІШМТ підвищується ймовірність етіологічної ролі MRSA внаслідок чого необхідно розглянути можливість призначення анти-MRSA препарату (ванкоміцин, лінезолід, цефтаролін, тігеціклін). При ІМП і ІАІ зростає ризик наявності ентеробактерій, здатних продукувати БЛРС. У такому випадку вибір карбапенеми без антисинегнойной активності (ертапенема) буде вважатися адекватним.
 
Найбільшу клінічну проблему можуть представляти пацієнти 3-ї групи. Під терміном «полірезистентні» збудники, як правило, маються на увазі неферментуючі грамнегативні збудники, такі, як синьогнійна паличка та ацінетобактер. Саме для цієї групи пацієнтів слід «зарезервувати» препарати з антисинегнойной активністю (деякі ФГ і ЦС) для зниження селективного тиску. Коло АМП, здатних подолати вже виникли механізми резистентності неферментеров досить вузький (карбапенеми, тігеціклін, поліміксин), а найчастіше, для гарантованого успіху потрібно і комбінація різних препаратів.
 
Прийнятні фармакокінетичні властивості, тобто створення і підтримка достатніх антимікробних концентрацій у вогнищі інфекції в інтервалі дозування, характерні для абсолютної більшості АМП,
рекомендованих при певних інфекційних захворюваннях. Тим не менш, у світлі накопичуються відомостей про природу інфекцій та ролі біоплівок в їх виникненні бажаним стає і збереження
активності антибіотиків в цих структурах [28]. За інших рівних умов, поряд з основоположною етіологічної спрямованістю вибору АМП, необхідно приділити особливу увагу також наступних питань:
 
1. Призначення антибіотика слід провести невідкладно при показаної в кожному конкретному випадку системної АБТ. Якщо необхідно, взяття клінічного матеріалу для дослідження здійснюють до введення першої дози препарату.
 
2. До отримання результатів культурального дослідження і визначення чутливості патогена до АМП, при жизнеугрожающих або нозокоміальних інфекціях слід призначати АМП, або комбінацію останніх, здатних подолати можливу стійкість патогена. Після отримання результатів ідентифікації слід скорегувати АБТ з урахуванням чутливості виділеного патогенна / патогенів (деескалаційна терапія).
 
3. Шлях введення АМП. Для терапії інфекцій в амбулаторних умовах адекватним є пероральний шлях призначення. У той час як для терапії важких і жизнеугрожающих станів в стаціонарі слід вибрати парентеральний шлях. При стабілізації стану пацієнта можливе переведення на пероральний шлях введення (ступінчаста терапія).
 
4. Первісна оцінка ефективності АБТ повинна здійснюватися протягом перших 48-72 годин по зменшенню симптомів інтоксикації, полегшенню стану пацієнта, стихання місцевих ознак запалення. Тим не менш, короткострокова негативна динаміка симптомів, обумовлена ??масовою загибеллю збудників з вивільненням токсинів, також може свідчити про адекватність вибору АМП.
 
5. Тривалість АБТ визначається індивідуально. Для абсолютної більшості інфекцій цілком достатньо 5-7 денних курсів. Однак тут можливі значні варіації (від 3 денних при неускладнених ІМП, до тривалістю в кілька тижнів при неможливості проведення адекватної санації інфікованих вогнищ панкреонекрозу, наприклад). Зникнення деяких (не всіх!) Клінічних симптомів інфекції (лихоманка, лейкоцитоз) може бути обґрунтуванням до скасування системної АБТ. Персистенція симптомів на тлі «адекватного» вибору АМП свідчить або про наявність стійкого збудника, або передбачає подальший діагностичний пошук та / або можливу хірургічну санацію вогнища інфекції.
 
6. Призначення АМП слід проводити в суворій відповідності з інструкцією, показаннями і з дотриманням рекомендованих шляхів введення.
 
Ретельне та сумлінне виконання вищенаведених вимог є у високому ступені гарантією клінічного та мікробіологічного одужання пацієнтів з інфекційною патологією.
У свою чергу ерадикація збудника є запорукою попередження виникнення резистентності та / або припинення циркуляції стійкого штаму.
 
Висновок
 
Відомі результати вже проведених досліджень свідчать про можливе зниження частоти появи і темпів зростання резистентності патогенів поки лише в локальних умовах окремих закладів охорони здоров'я, а систематизовані ендемічні дані по ефективності програм по нагляду за використанням АМП відсутні, що анітрохи не применшує потенціал таких заходів при їх глобальному впровадженні [29]. Використання проспективних інтервенційних стратегій укупі з рекомендаціями щодо оптимізації використання АМП представляється нам більш кращим у порівнянні з рестриктивной політикою застосування АМП.
 
Вважаємо, що широка популяризація принципів раціональної АБТ (в тому числі і за участю фармацевтичних компаній - виробників, принципово віддають перевагу етичну модель ведення бізнесу) і подальший розвиток концепції паралельного шкоди з акцентуванням уваги медичної громадськості на більш широких, але важливих аспектах використання антибіотиків, незмінно приведуть до поліпшення поточної практики, а потім і мікроекології. Логічно, що в недалекому майбутньому більшість клінічних досліджень ефективності і безпеки застосування АМП будуть доповнені оцінкою екологічного впливу досліджуваних препаратів та / або режимів їх застосування на мікроорганізми. Виходячи з цього, перевага вибору повинна бути віддана відомим або знову синтезованим АМП, використання яких супроводжується меншим впливом на мікроекологію [30, 31].
 
Перспективним підходом до оптимізації емпіричної АБТ може стати і описана вище методологія стратифікації ризиків наявності у пацієнта резистентних збудників інфекційного захворювання. Така
стратифікація дозволить зробити вибір АМП більш адекватним і попередити як виникнення резистентності, так і циркуляцію стійких штамів, що в свою чергу дозволить зберегти активність АМП і в майбутньому.
 
Джерело: Спецвипуск №1, 2015 Журналу "Поліклініка", "Інфекційні хвороби"