Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Діагностику можна провести за допомогою емісійної КТ...

Результати нового дослідження показали, що зниження кровотоку в певних областях мозку, що підтверджено на емісійній комп'ютерній томографії (ОФЕКТ), може допомогти диференціювати депресією та когнітивнині розлади.

Функціональна нейровізуалізація, в даному випадку з перфузійною нейровізуалізацією, може визначити кількісні характеристики, які дозволять розрізняти депресію від когнітивних розладів, таких як деменція з високою точністю.

Дана програма має важливе значення, особливо у пацієнтів, для яких симптоми депресії можуть бути сплутані при деменції і навпаки. Вчені зазначають ,що їх майбутня робота буде продовжувати удосконалювати цей підхід.

Діагностична дилема.

Когнітивні порушення присутні  приблизно в половині людей з пізнім початком депресії і депресія спостерігається від 9% до 65% людей, що страждають деменцією. Поширеність депресії у пацієнтів з помірними когнітивними порушеннями становить 25%. Науковці говорять, що це може бути "викликом  діагностично розділити"  депресію і когнітивні розлади (КР) один від одного.

Останні дані свідчать про те, що перфузія ОФЕКТ показує результати, характерні для депресії і для когнітивних порушень. Однак дослідження з ОФЕКТ, які намагаються відрізнити ці порушення  відсутні.

У дослідження  було включено 4541 літніх людей, які страждають депресією і / або когнітивними розладами (хвороба Альцгеймера, судинні деменції інше). Розлади були визначені на основі діагностичних  критеріїв DSM-IV. В цілому 847 учасників були з когнітивними розладами, 3269 була діагностована депресія, і 425 мали і депресію, і когнітивні розлади.

В цілому, перфузія зменшилася в декількох областях мозку у осіб з когнітивними розладами в контрольній групі людей з деменцією. Ці регіони включали гіпокамп, мигдалини, а також лобову і скроневу області. Група з когнітивними розладами і депресією в цілому демонстрували більш високу величину адитивної гіпоперфузії в цих регіонах в порівнянні з тими, які мали один  діагноз.

Науковці стверджують, що дифдіагностика  депресії від когнітивних розладів є критичним клінічним питання, яке має практичні наслідки для  лікування пацієнтів. Ці порушення мають дуже різні прогнози і лікування, а також можливість підвищити точність діагностики може поліпшити результати для деяких пацієнтів.

Літературні посилання знаходяться в редакції Webmedfamily.org