Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Американська академія неврології (AAN) вперше випустила практичні рекомендації щодо лікування синдрому неспокійних ніг (СНН) у дорослих пацієнтів.

Раніше рекомендації з лікування цього синдрому вже були створені американською академією медицини сну, проте, на думку AAN, синдром неспокійних ніг є в першу чергу неврологічним розладом, і пацієнти з цим синдромом звертаються саме до неврологів. Більш того, хоча синдром неспокійних ніг дійсно може порушувати сон, наявність порушень сну навіть не відноситься до діагностичних критеріїв цього стану. З огляду на все перераховане вище, AAN прийняла рішення про створення окремого керівництва.

Для створення даних рекомендацій авторська група проаналізувала всі опубліковані на даний момент клінічні дослідження в області синдрому неспокійних ніг. Для обґрунтування рекомендацій використовувалися тільки дані з найбільш високим рівнем доказовості.

На думку експертів AAN, для лікування симптомів помірного і важкого синдрому неспокійних ніг у дорослих пацієнтів повинні розглядатися в першу чергу такі препарати:

• праміпексол (МІРАПЕКС, виробник Boehringer Ingelheim)

• ротіготін (Ньюпро, виробник UCB)

• габапентин енакарбіл (Хорізант, виробник XenoPort)

У всіх цих трьох препаратів є «сильна» доказова база, яка обґрунтовує їх застосування. В принципі, сильний рівень доказовості є ще і у каберголіна, якому також було присвоєно рекомендація рівня А, проте застосування цього препарату в великих дозах може привести до ураження клапанів серця, через це він тепер рідко використовується в клінічній практиці.

Помірний рівень доказовості, відповідний рекомендаціям Рівня B, є у:

• ропініролу (Реквіп, виробник GlaxoSmithKline)

• прегабаліну (Лірика, виробник Pfizer)

• у внутрішньовенного препарату для лікування анемій карбоксімальтози заліза (Інжектафер, виробник American Reagent).

Рекомендація рівня C, що відображає слабку доказову базу при застосуванні по цим показанням, стосується леводопе.

У новому документі також даються рекомендації по нефармакологічним методам лікування синдрому неспокійних ніг, до яких відносяться застосування пневматичної компресії (Рівень B) або транскраніальну магнітнустимуляцію і спектроскопію в нижній інфрачервоній області (Рівень С у обох методів). Також в тексті згадуються вібруючі пристрої, проте вони мають рекомендацію Рівня С щодо полегшення суб'єктивних проблем зі сном і не впливають на симптоми синдрому неспокійних ніг як такі.

З точки зору авторів, оскільки, з одного боку, всі згадані препарати показали свою ефективність, але, з іншого боку, відсутні прямі порівняльні дослідження між ними, щоб вибрати оптимальний ліки для кожного індивідуального випадку, практикуючим лікарям доведеться, крім цього документа, покладатися і на всю відому їм інформацію по конкретному пацієнту.

Два з трьох використовуваних в даний час препаратів з сильною доказовою базою - праміпексол і ротіготін, також володіє Рівнем B ропінірол, є агоністами допаміну, які ефективні в короткостроковій перспективі. Проте, на довгостроковому етапі вони можуть навіть погіршувати клінічний перебіг синдрому неспокійних ніг, так що їх застосування вимагає обережності.

Автори пропонують віддавати перевагу тих чи інших препаратів виходячи з таких факторів, як вік пацієнта, наявні супутні захворювання, чутливість до побічних ефектів, анамнез медикаментозного лікування синдрому неспокійних ніг і основних проявів СНН в кожному індивідуальному випадку.

Є дані декількох досліджень, які показали наявність достовірної асоціацію між підвищеним ризиком інсульту і станами, пов'язаними з порушенням сну, до яких відноситься і синдром неспокійних ніг. Проте, рекомендується розглядати лікування тільки в тих випадках, коли симптоми цього стану заважають сну пацієнта або функціонуванню в денний час. Також спочатку слід виключити сприяють цьому стану чинники, зокрема, дефіцит заліза.

Слід також мати на увазі, що Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських засобів США (FDA) дозволило до застосування з метою лікування синдрому неспокійних ніг тільки чотири із запропонованих препаратів: праміпексол, габапентин енакарбіл, ротіготін і ропінірол. Три з них мають рекомендацію Рівня A і один - Рівня B.

На додаток до систематизації доказової бази для перерахованих вище препаратів для лікування СНН, експерти також проаналізували дані по лікуванню різних варіантів СНН, які узагальнені в наведеній нижче таблиці.

Рекомендації з лікування пацієнтів з різними індивідуальними особливостями синдрому неспокійних ніг

Стан Препарат

Рівень

рекомендацій

Періодичні рухи кінцівок Ропінірол A
Каберголін B
Ротиготін B
Праміпексол B
Прегабалін B
Суб'єктивне порушення сну Каберголін A
Габапентин енакарбіл A
Ропінірол B
Ротиготін B
Праміпексол B
Прегабалін B
Феритин ≤75 мкг/л Сульфат заліза з вітаміном C B
Супутня тривожність Ропінірол B
Супутня депресія Ропінірол C
Настрій в цілому Габапентин енакарбіл B

У пацієнтів, яким не вдається контролювати симптоми синдрому неспокійних ніг іншими препаратами, в тих регіонах, де вони доступні, можна розглянути препарати оксикодону / налоксону тривалого вивільнення (Рівень C). Проте, потенційну вигоду від їх застосування слід зважувати щодо ризиків застосування опіоїдів.

В цілому, автори рекомендацій вважають, що при відносно легких симптомах СНН в першу чергу слід розглядати нефармакологічні підходи, а при більш частих або важких симптомах переходити до призначення медикаментозної терапії. З огляду на можливість ефективного лікування лікарям важливо активно виявляти СНН, питаючи пацієнтів про можливу наявність порушень сну і інших симптомів.

Літературні посилання знаходяться в редакції Webmedfamily.org