Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Високі рівні вітаміну В12 асоціюються з більш повільним старінням мозку. Результати нового дослідження показали, що в осіб з підвищеними рівнями циркулюючого гомоцистеїну відзначається більш висока в порівнянні з іншими людьми швидкість розвитку змін мозку, що асоціюються зі старінням, і, навпаки, більш високі рівні вітаміну В12 асоціюються з більш повільним старінням мозку. Вчені виявили, що ступінь втрати загального обсягу головного мозку була менше в осіб з більш високими вихідними рівнями вітаміну B12, в той час як зворотна ситуація була характерна для людей з підвищеними рівнями гомоцистеїну. Автори дослідження, вважають, що концентрації вітаміну В12 і загального гомоцистеїну можуть бути незалежними предикторами маркерів старіння мозку у літніх людей без деменції. Крім того, якщо згодом буде доведено, що в основі цієї асоціації лежить причинно-наслідковий зв'язок, то можливо, що пошкодження мозку внаслідок підвищених рівнів гомоцистеїну вдасться запобігати призначенням вітамінів групи В. Втім, для обгрунтування такого лікування потрібні рандомізовані клінічні дослідження.

Науковці проаналізували дані 299 пацієнтів, яким неодноразово виконувалася структурна магнітно-резонансна томографія (МРТ) головного мозку в період з 2001 по 2009рр. Вони були в віці 60 років і старше і не мали деменції. Початково і при всіх контрольних візитах учасники проходили детальний клінічний огляд, опитування та додаткове обстеження. При цьому фіксувалися соціодемографічні характеристики, анамнез, прийняті препарати і стан когнітивних функцій,визначалися циркулюючі рівні вітаміну В12, фолати в еритроцитах, а також сірковмісні амінокислоти. Після цього розраховувалися кореляції між цими параметрами і змінами обсягу мозкової тканини і загальним масштабом гіперінтенсивності білої речовини протягом 6 років.

Протягом 6 років спостереження середній загальний обсяг мозкової тканини зменшився з 74,3% загального обсягу черепа до 71,6% (P <0,001), а середній обсяг гіперінтенсивності білої речовини збільшився з 0,0004% до 0,0007% (P < 0,001).

Багатофакторний лінійний аналіз змішаних моделей показав, що підвищені вихідні рівні вітаміну B12 і голотранскобаламіна (біологічно  активної фракції В12) асоціювалися з більш низькою швидкістю втрати загального обсягу мозкової тканини, при цьому відповідні значення бета для підвищення на кожне стандартне відхилення становили 0,048 (P <0,001) і 0,040 (P = 0,002). Далі, дослідники виявили, що підвищення рівнів загального гомоцистеїну на кожне стандартне відхилення було пов'язано з більшою швидкістю втрати загального обсягу мозкової тканини, при значенні бета -0,035 (P = 0,02).

Підвищення рівнів загального гомоцистеїну також асоціювалися з посиленням прогресування гіперінтенсивності білої речовини в осіб з рівнем систолічного артеріального тиску> 140 мм рт. ст., при цьому їх підвищення на кожне стандартне відхилення давало посилення гіперінтенсивності на 0,000019% (P = 0,047).

У даній роботі не було виявлено асоціацій між маркерами старіння мозку і рівнями фолатів в еритроцитах або іншими сірковмісними амінокислотами.

Важливо, що дослідники брали до уваги цілий ряд параметрів, які можуть бути пов'язані з вітаміном В12 і гомоцистеїном, проте ми все ще не знаємо точно, чи є вони причиною старіння мозку або всього лише маркерами якихось інших медичних або поведінкових факторів. Слід пам'ятати також, що, навіть якщо в майбутньому буде підтверджена причинний роль гомоцистеїну і зниження В12, в цьому дослідженні магнітуда ефекту, незважаючи на статистичну достовірність, була досить скромною.

Також йшлося про те, що при плануванні подальших досліджень в цій області слід передбачити можливість оцінки кореляцій між рівнем вітамінів і гомоцистеїном і результатами клінічної перевірки когнітивних функцій, а не тільки структурними даними. Автори дослідження говорять також, що в майбутньому було б цікаво також оцінити динаміку рівнів вітаміну В12 і гомоцистеїну.

Літературні посилання знаходяться в редакції Webmedfamily.org