Новий докумен базується на результатах сучасних досліджень...

Американське торакальне об’єднання випустило нові рекомендації з діагностики при персистуючих свистячих хрипах у дітей грудного віку. Педіатри в складі ats провела опитування, за результатами якого виявилося, що свистячі хрипи у немовлят - це одна з тих клінічних проблем, за якими лікарі хотіли б мати практичні рекомендації. Над вирішенням цієї проблеми працювали дитячі пульмонологи з клінічним і науковим досвідом в цій галузі.

Науковці підсумували наявну інформацію по діагностичних тестах, які практикуючі лікарі зазвичай призначають дітям з свистячими хрипами, при цьому особлива увага зверталася на ті з них, які зазвичай вважаються спірними або мають неясну цінність.

Прийняте в даному документі визначення свистячих хрипів передбачає, що у дітей молодше 24 місяців спостерігається персистуючі або рецидивні епізоди цього аускультативного феномена.

Як повідомили автори, незважаючи на широке поширення феномена свистячих хрипів у дітей грудного віку, існує брак інформації практично у всіх областях, які повинні були охоплювати нові рекомендації. Їм не вдалося знайти будь-які досить вагомі дослідження, в яких використовувалися б однакові визначення випадків і кінцевих точок. У зв'язку з цим вчені підкреслюють, що створений ними документ носить досить умовний характер і не може бути використаний для формування стандартів надання допомоги.

Експерти прийшли до консенсусу щодо того, що в тих випадках, коли у дітей зберігаються свистячіхрипи незважаючи на стандартне лікування бронходилататорами, інгаляційними кортикостероїдами або системними кортикостероїдами, доцільно розглянути проведення ряду діагностичних тестів. Зокрема, автори рекомендують проводити фібробронхоскопію гнучким бронхоскопом з метою огляду дихальних шляхів, оскільки, згідно з літературними даними, приблизно третина дітей зі свистячими хрипами мають анатомічні аномалії, при яких або можлива хірургічна корекція, або можна розраховувати на їх самолікування.

Також автори рекомендують використовувати у цих пацієнтів для підтвердження або виключення бактеріальної інфекції нижніх дихальних шляхів бронхоальвеолярний лаваж. Незважаючи на те, що це інвазивна процедура, що вимагає седації пацієнта,  користь даного заходу переважує можливі ризики.

Практикуючим лікарям рекомендується віддавати перевагу 24-годинному моніторингу ph в стравоході замість рентгенографії шлунка і стравоходу або сцинтиграфії шлунково-кишкового тракту, оскільки цей тест менш інвазівний, не поєднаний з променевим навантаженням і вимагає менше часу.

Також в число рекомендованих досліджень входить відеорентгеноскопія акту ковтання, що в першу чергу пов'язано з тим, що при виявленні порушення функції ковтання план лікування буде включати зміну годування, що може знизити частоту аспірацій (використовується як сурогатна кінцева точка при персистуючих свистячих хрипах) приблизно на 90%.

Якщо у дитини з персистирующими свистячими хрипами на тлі стандартної терапії немає екземи, експерти не рекомендують емпірично відмовлятися від тих чи інших продуктів, оскільки, згідно з наявними даними, це не позначається на частоті хрипів.

Крім того, автори рекомендацій також вказують на необхідність додаткових досліджень для оцінки того, чи має такий метод оцінки функції зовнішнього дихання у немовлят, як техніка високооб'ємного швидкого торакоабдомінального стиснення якісь переваги в порівнянні зі звичайним клінічним оглядом у дітей з персистирующими свистячими хрипами.

Літературні посилання знаходяться в редакції webmedfamily.org