Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Міжнародні сучасні рекомендації 2016 року...

Об'єднана група дослідників з Нідерландів та Канади розробила на основі аналізу доступної літератури новий  алгоритм ведення новонароджених від матерів з хворобою Грейвса-Базедова.

Обумовлений хворобою Грейвса-Базедова гіпертиреоз виявляється приблизно 2,7% вагітних жінок. Діти, що народжуються у цих жінок мають підвищений ризик розвитку транзиторного гіпертиреозу, частота якого за різними оцінками коливається від 1,5% до 20%. Ведення дітей, що народилися від матерів з даною патологією, на даний момент є не вирішеною до кінця клінічною проблемою, і думки різних практикуючих дитячих ендокринологів на цей рахунок можуть бути абсолютно різними.

Новий алгоритм заснований на описах окремих випадків, серій випадків і на обсерваційних когортних дослідженнях, тобто якість використаної інформації є низькою або помірною. На жаль, якісних досліджень з високим ступенем доказовості в цій області просто не було, проте, пропоновані рекомендації, ймовірно, будуть корисні практикуючим лікарям. В даний час автори алгоритму планують багатоцентрове дослідження для перевірки його придатності.

Даний алгоритм охоплює наступні вісім аспектів:

1. Оцінка ризику у дитини базується на рівні антитіл до рецептора тиреотропного гормону (ТТГ) у матері. Якщо результат цього аналізу негативний, подальшого спостереження за дитиною не потрібно проводити; але якщо він позитивний абоне було йогопроведено, новонароджених слід відносити до групи підвищеного ризику розвитку гіпертиреозу.

2. При можливості слід проводити аналіз на антитіла до рецептора ТТГ в пуповинній крові. Новонародженим з негативними результатами цього аналізу подальше спостереження не потрібно.

3. Вимірювання рівнів вільного Т4 і ТТГ в пуповинній крові не показано.

4. Якщо відповідно до наведених вище висновків дитина потребує спостереження, рівні вільного Т4 і ТТГ слід перевіряти на 3-5 день життя, потім - на 10-14 день, після чого клінічне спостереження за дитиною триває до двох-трьох місяців.

5. Частота спостереження за дитиною повинна бути однаковою, незалежно від того, чи отримувала мати лікування з приводу хвороби Грейвса-Базедова.

6. При необхідності лікування таких дітей препаратом вибору є метимазол (мерказоліл). Для протидії гіперактивності симпатичної нервової системи до нього можуть додаватися бета-блокатори. Пацієнтам з рефрактерними симптомами на додаток до метімазолу можна давати йодид калію. На даний момент неясно, чи потрібно лікувати немовлят з лабораторними ознаками гіпертиреозу, які не мають клінічних проявів.

7. Новонароджені, що отримують метимазол повинні оглядатися щотижня до досягнення стабілізації їх стану, а потім - раз в 1-2 тижні, при цьому при зниженні дози препарату слід орієнтуватися на переносимість. Зазвичай лікування метимазол триває 1-2 місяці.

8. Не слід забувати, що згодом у цих дітей може розвинутися центральний або первинний гіпотиреоз.

Літературні посилання знаходяться в редакції Webmedfamily.org