Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Синдром розпаду новотвору.

Синдром розпаду новоутвору – це комплекс загрожуючих життю метаболічних порушень, які виникають внаслідок швидкого розпаду клітин новоутвору. Він може розвинутись в перші дні хіміотерапії, що характеризуються великою проліфераційною активністю і великою вразливістю на хіміотерапію (особливо – лімфома Беркіта і гострий лімфобластний лейкоз), або спонтанно (дуже рідко). Під час раптового розпаду клітин новотвору з них виходить велика кількість калію, пуринів і фосфатів.

Симптоми відображують розвиток ускладнень, пов’язаних з метаболічними порушеннями: гостра ниркова недостатність (внаслідок випадання в осад кристалів сечової кислоти і фосфату кальцію), порушення ритму серця (внаслідок гіперкаліємії тетанія (і інші симптоми гіпокальціємії). Порушення можуть виявлятись у прихованій формі (тільки в результатах лабораторних тестів).

Синдром розпаду новоутвору можна встановити у хворого с великою масою новоутвору, у якого розвинулася гостра ниркова недостатність, або з’явилися порушення ритму серця чи судоми разом із ствердженням не менше, ніж двох з нижченаведених метаболічних порушень: гіперурікемія (>15 мг/дл [893 мкмоль/л]), гіперфосфатемія (>8 мг/дл [2,56 ммоль/л]), гіперкаліємія, гіпокальціємія, або разом зі ствердженням в результатах лабораторних тестів зміни концентрації сечової кислоти, калію, фосфатів або кальцію на ?25% протягом 3 днів до або 7 днів після початку хіміотерапії.

1. Впродовж ?2 днів перед хіміотерапією призначають алопуринол 600 мг/д і достатньо (3 л/м2/24 год) наводнюють хворого (діурез >3 л/24 год).

2. При лікуванні новотворів гемопоетичної системи з великою кількістю клітин новоутвору можна застосувати лейкоферез. 

1. При розвиненому синдромі застосовують: алопуринол (макс. до 500 мг/м2); введення розчинів 4?5 л/24 год разом з петльовим діуретиком (напр., фуросемід 30?80 мг в/в) так, щоб утримувати діурез >3 л/24 год.

2. Треба коригувати метаболічні порушення: гіперкаліємію , гіпокальціємію , гіперфосфатемію, Якщо утримується тяжка гіперурікемія (>15 мг/дл) ? потрібно розглянути лікування расбуриказою зазвичай 0,2 мг/кг/добу.

3. У випадку розвитку гострої ниркової недостатності ? треба контролювати об’єм введених розчинів і діурез, застосувати гемодіаліз (ефективно видаляє сечову кислоту).

Джерело: http://empendium.mp.pl