МАТЮХА Лариса Федорівна - завідуюча кафедрою сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО ім. П.Л.Шупика, доктор медичних наук, професор.
В 1981 р. закінчила з відзнакою Одеський медичний інститут ім. М. І. Пирогова.
В 1982 р. – закінчила інтернатуру і до 1989 року працювала у шпитальному відділенні для інвалідів і учасників війни Київської обласної клінічної лікарні.
З 1989 по 1992 роки – клінічна ординатура, заочна аспірантура, під час якої захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Динаміка простагландинів плазми крові та синовіальної рідини на фоні комплексної терапії з застосуванням лазеротерапії у хворих на ревматоїдний артрит» 14.00.39 – ревматологія Науковий консультант доктор медичних наук, професор Ганджа І. М., науковий керівник – доктор медичних наук, професор Бабиніна Л. Я.
З 1992 р. по теперішній час працює в НМАПО імені П. Л. Шупика, спочатку на посаді асистента кафедри терапії-1, потім доцента цієї ж кафедри, яка в 1996 р. була переіменована в кафедру сімейної медицини.
В 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: «Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Україні» 14.02.03 – “Соціальна медицина”, 14.01.38 – “Загальна практика – сімейна медицина”. Науковий консультант: доктор медичних наук, професор Гойда Н. Г.
З 2007 року – головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина».
З 2012 року – завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги. Внесла великий вклад в становлення та розвиток сімейної медицини в Україні. Приймала участь в роботі багатьох міжнародних та всеукраїнських конгресів.
Автор понад 200 наукових та науково-методичних робот, 10 монографій, 3 патентів.
Педагогічний стаж складає 20 років.
Напрям наукової роботи — організація сімейної медицини в Україні та надання первинної медичної допомоги.
Брала участь в розробці
1) Закону України “Про Загальнодержавну програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року”, ухваленого 22.01.2010 р. за №1841-VІ;
2) наказу Вищої атестаційної комісії України “Про затвердження змін до переліку спеціальностей, за якими проводять захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань” від 29.04.2010 р. №273 та постанови Вищої атестаційної комісії України щодо спеціальності загальна пратика-сімейна медицина “Про затвердження паспорта спеціальності”  від 01.07.2010 р. №53-09/5;
3) “Програми економічних реформ на 2011-2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”;
4) Закону України “Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги” від 07.07.2011 р. №3611.
На галузевому рівні при:
1) розробці чотирнадцяти наказів МОЗ України (2007-2011 рр.);
2) розробці Формуляру лікарських засобів для надання первинної медико-санітарної допомоги та впровадженні регіонального формуляру: Регіональний формуляр лікарських засобів Харківської області / ред. кол. : І. М. Шурма, О. В. Галацан, Ю. В. Сороколат [та ін.] ; за ред. І. М. Шурми. – Х., 2011. – Вип. 1. – 72 с. (затверджено наказом ГУОЗ Харківської ОДА від 31.07.2011 р. №68);
Розробка галузевих нововведень:
Організаційна модель первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в сільській місцевості / Г. О. Слабкий, В. М. Лехан, Н. Г. Гойда [та ін.] // Реєстр галузевих нововведень. 245/31/09.
Функціонально-організаційна модель диспансеризації населення сімейним лікарем / В. М. Князевич, В. Г. Слабкий, Г. О. Слабкий [та ін.] // Реєстр галузевих нововведень. 249/31/09.
Система взаємовідносин сімейний лікар-сім’я-пацієнт / Г. О. Слабкий, В. Г. Слабкий, Н. П. Кризина [та ін.] // Реєстр галузевих нововведень. 249/31/09.зробці розділу підручника:
Особливості ведення вагітних з екстрагенітальною патологією / Б. Ф. Мазорчук, В. І. Денисюк, Л. Ф. Матюха [та ін.]            // Акушерство і гінекологія : підруч. для сімейних лікарів : в 2 т. / під ред. Б. Ф. Мазорчук, П. Г. Жученко. – К. : Видав. центр “Просвіта”, 2005. – Т. 1. – 448 с.;