МЕДВЕДОВСЬКА Наталія Володимирівна - доктор медичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П. Л. Шупика.

У 1997 р. закінчила з відзнакою Тернопільську державну медичну академію за спеціальністю «Лікувальна справа», в 1999 р. - інтернатуру за фахом «Офтальмологія». З 1999 р. працює лікарем-офтальмологом в практичній охороні здоров’я.

З 2000 р – старший науковий співробітник відділення медичної статистики Українського інституту громадського здоров’я МОЗ України. Кандидат медичних наук з 2001 р. З 2003 р. по 2012 р. працювала вченим секретарем Українського інституту громадського здоров’я МОЗ України, який згодом було перейменовано на ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України».

В 2011 р. захистила докторську дисертацію: «Медико-соціальне обґрунтування системи моніторингу стану здоров’я населення України на регіональному рівні». Доктор медичних наук з 2012 р. Працює на кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика з жовтня 2012 р., з 13 червня 2013 року переведена на посаду професора цієї ж кафедри.

Лікар-офтальмолог першої кваліфікаційної категорії.

Автор більше 150 наукових та науково-методичних робот, 1 монографії, 2 інформаційних листів та 3 методичних рекомендацій.

Підвищує свій професійний рівень на курсах удосконалення, науково-практичних конференціях та семінарах, в тому числі, міжнародних з питань вивчення стану здоров’я населення, профілактичних технологій його збереження та новітніх підходів до своєчасного виявлення, лікування та профілактики офтальмологічної патології серед населення України різних вікових категорій.

Напрям наукової роботи — вивчення сучасних особливостей надання медичної допомоги офтальмологічним хворим на амбулаторному етапі, розробка профілактичних, діагностично-лікувальних та реабілітаційних напрямів надання офтальмологічної допомоги на первинному рівні.