ОНИЩЕНКО Сергій Михалович - кандидат медичних наук, асистент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П. Л. Шупика.

В 2005 р. закінчив з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова і був прийнятий в інтернатуру за спеціальністю «Хірургія» до Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

З 2004 по 2005 рр. отримував стипендію імені Амосова. В 2005 році присуджено премію НАМН України за кращу наукову роботу.

З 2003 р. по 2005 р. паралельно з навчанням в університеті працював на посаді фельдшера нейрохірургічного відділення Вінницької міської клінічної лікарні №2.

З 2005-2008 рр. навчався в магістратурі за фахом «Хірургія» на кафедрі хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика.

В 2008 році захистив магістерську роботу на тему «Способи захисту внутрішніх органів при відкритому методі ведення черевної порожнини у хворих на перитоніт» та отримав диплом магістра за спеціальністю «Хірургія» та був рекомендований вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика до вступу в аспірантуру.

3 2008 року працював лікарем-хірургом поліклініки №1 Оболонського району м. Києва за сумісництвом.

З 2008 - 2011 рр. навчався в очній аспірантурі на кафедрі медицини невідкладних станів НМАПО імені П. Л. Шупика, захистив 20.12.2011 кандидатську дисертацію на тему: “Оптимізація хірургічного лікування хворих на гостру злукову кишкову непрохідність”.

Має 18 робіт та 7 патентів України на корисну модель, співавтор посібника «Руководство по амбулаторной хирургии».

З березня 2012 р. завідувач хірургічного відділення поліклініки №1 Оболонського району.