Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Уніфікований клінічний протокол

первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги

«Планування сім’ї»

Фрагмент: ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА 

 2013