Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Н А К А З
Київ
22.02.2019
№ 446


Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 302 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я»
НАКАЗУЮ:
      1. Затвердити такі, що додаються:
          1) Порядок проведення атестації лікарів;
          2) Номенклатуру лікарських спеціальностей;
          3) Зміни до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України з питань безперервного професійного розвитку лікарів.
      2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19 грудня 1997 року № 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за № 14/2454.
     3. Установити, що облік балів за проходження безперервного професійного розвитку рекомендований у 2019 році та обов’язковий з 01 січня 2020 року. Щорічна перевірка особистого освітнього портфоліо з балами безперервного професійного розвитку розпочинається у 2021 році.
       4. Для лікарів, строк чергової атестації яких настає у 2019 році та які
навчалися на передатестаційному циклі у 2018 або 2019 році, нараховується 50
балів безперервного професійного розвитку.
       5. Лікарям, строк чергової атестації яких настає:

           1) у 2019 році для атестації необхідно подати щонайменше 50 балів безперервного професійного розвитку, отриманих у 2018 або 2019 році;

           2) у 2020 році для атестації необхідно подати щонайменше 50 балів безперервного професійного розвитку, отриманих у 2019 або 2020 році;
           3) у 2021 році для атестації необхідно подати щонайменше 50 балів безперервного професійного розвитку, отриманих у 2020 році;
           4) у 2022 році для атестації необхідно подати щонайменше 100 балів безперервного професійного розвитку, отриманих у 2020 та 2021 роках;
           5) у 2023 році для атестації необхідно подати щонайменше 150 балів безперервного професійного розвитку, отриманих у 2020, 2021 та 2022 роках.
       6. Передатестаційні цикли у 2019 році проводяться для лікарів, що
атестуються у 2019 році.
       7. Директорату науки, освіти, інновацій та кадрів (Ковальчук О.І.)
забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
       8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Лінчевського О.В.
       9. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
В.о. Міністра                                                                                                                                                                                            У. СУПРУН