Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Додаток 5
до Порядку проведення атестації лікарів(пункт 1 розділу V)

Критерії нарахування балів безперервного професійного розвитку


з/п

Вид діяльності Кількість балів Підтвердний документ
в Україні в інших країнах*
1.Формальна освіта
1.1

Присвоєння кваліфікації “лікар-спеціаліст” відповідної лікарської спеціальності.
Нарахування балів у рік присвоєння кваліфікації

50 100 cертифікат/ диплом
1.2

Здобуття освітньо-наукового та наукового рівнів вищої освіти галузі знань “Охорона здоров’я (доктор філософії, доктор наук).
Нарахування балів у рік захисту дисертації

50 100 диплом
2.Неформальна освіта
2.1

Підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення в закладах (на факультетах) післядипломної освіти, в тому числі за змішаною (денною та дистанційною) формою освіти, тривалістю:
1 тиждень
2 і більше тижнів.
Підвищення кваліфікації на курсах стажування в закладах (на факультетах) післядипломної освіти

 

25
50
50

посвідчення/ свідоцтво
2.2

Навчання або медичне стажування в закладі вищої освіти / закладі охорони здоров’я за межами закладу, де працює фахівець
З кількості балів, отриманих за заходи в Україні, враховується не більше 25 за рік**

3 за день 5 за день

відрядження та копія наказу про зарахування на стажування в Україні.
Cертифікат/ диплом для іншої країни із програмою стажування

3.Інформальна освіта
3.1

Науково-практична конференція, конгрес, симпозіум:

 


участь в одноденному заході;
участь у заході тривалістю 2 дні та більше;
стендова доповідь;
усна доповідь.


Одна й та сама доповідь повторно не враховується. Рекламні доповіді не враховуються

5*
10*
20
30

10
20
50
70

сертифікат або диплом про участь в конференції.
Доповідь підтверджу-ється програмою події та/або публікацією у матеріалах заходу

3.2

Професійний розвиток за дистанційною формою навчання з використанням електронних навчальних ресурсів.
Кількість балів, що враховуються до обов'язкового щорічного мінімуму, не має перевищувати 15 балів для україномовних та 20 балів для англомовних заходів**

1 бал за 2 години;
англомовні курси -
відповідно до кількості балів у сертифікаті

сертифікат
3.3

Навчання на симуляційних тренінгах або тренінгах з оволодіння практичними навичками, в тому числі під час науково-практичних конференцій, симпозіумів, з’їздів, конгресів:
одноденний захід;
захід тривалістю 2 дні та більше

 

 

 

15*
25*

 

 

 

20
30

 сертифікат/ диплом
3.4  Тематичне навчання (фахові школи, семінари, майстер-класи тощо):

одноденний захід;
захід тривалістю 2 дні та більше

10*
20*

15
25

 сертифікат/ диплом
3.5  Публікація статті або огляду в журналі з імпакт-фактором  20

30
в іноземних виданнях
англійською мовою

 бібліографічна довідка

* Кількість балів за заходи, які відбуваються в країнах з високим рівнем доходу (за рейтингом Світового Банку) або акредитовані за кордоном чи в Україні EACCME / ACCME / RCPSC чи сертифіковані ERC/ILCOR/AHA під час підрахунку загальної кількості балів множиться на 2.
** Максимальна кількість балів не обмежена, але до щорічного обов'язкового мінімуму балів безперервного професійного розвитку враховуються не більше зазначеної у таблиці кількості балів.