Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Додаток 1
до Порядку проведення атестації лікарів

 

ОСВІТНЄ ПОТРФОЛІО ЛІКАРЯ