Додаток 1
до Порядку проведення атестації лікарів

 

ОСВІТНЄ ПОТРФОЛІО ЛІКАРЯ