Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

А також інфаркт міокарда та інші серцево-судиння події...

 

Нещодавнє дослідження показало, що  герпес-оперізуючий лишай (HZ) значно підвищує ризик інсульту і ІМ в перший рік після інфікування. Ризик був особливо високим у осіб у віці до 40 років - групи, яка, як правило, має менше факторів ризику розвитку атеросклерозу.

Науковці зазначають, що це дослідження надає переконливі докази причинно-наслідкового зв'язку між HZ і серцево-судинними захворюваннями через призму специфічності та  часових інтервалів.

Дослідники вважають, що клініцисти повинні пам'ятати про цю важливу епідеміологічну асоціацію, поки подальші клінічні дослідження не виявили відповідні клінічні характеристики і біомаркери для диференціації пацієнтів з HZ-пов'язаним інсультом та інфарктом міокарда та цими ж поддіями від інших причин, і до тих пір, поки подальші епідеміологічні дослідження не з'ясують ефект противірусного лікування або вакцинації на серцево-судинні події.

При дослідженні спеціалісти вивчили клінічну інформацію про 519 880 пацієнтів протягом 2003 по 2013 роки. Ризик виникнення серцево-судинних подій, включаючи інсульт і ІМ, оцінювався у 23 233 пацієнтів з діагнозом HZ і відповідав однаковій кількості контролів без HZ з використанням оцінки схильності.

На початковому етапі група HZ мала такі фактори ризику, як старість, гіпертонія, діабет, дисліпідемія, стенокардія, захворювання периферичних судин і ревматоїдний артрит, але вони також характеризувалися скороченнямпаління, вживання алкоголю,  збільшенням фізичних вправ і більш високим економічним статусом.

Результати,оцінені по показнику схильності,показали, що HZ був пов'язаний з 41%-им збільшенням ризику розвитку серцево-судинних подій (відношення ризиків [HR] 1,42, 95% ДІ 1,25-1,59); 35% -им збільшення ризику розвитку інсульту (HR 1,35; 95% ДІ 1,18-1,54); 59% - підвищеним ризиком ІМ (HR 1,59, 95% ДІ 1,27-2,01).

При порівнянні за віком показники ризику були найвищими серед осіб у віці 40 років або молодше і поступово зменшувалися з віком.

Ризики інсульту і ІМ були найвищими в перший рік після інфікування HZ і, як правило, з часом зменшувалися.

Автори дослідження  припускають наявність декількох можливих біологічних причин інсульту і ІМ після HZ, включаючи реплікацію вірусу вітряної віспи (VZV) поруч з артерією, що призводить до подальшого тромбозу і розриву; ефекти від повторної субклінічної реактивації VZV на артерії; і трансаксонову міграцію VZVвід периферії до центру.

Науковці говорять, що необхідні подальші дослідження щодо того чи зможе вакцинація HZзнизити ризик серцево-судинних захворювань. Крім того, важливо знайти підгрупу інсульту або MI, яка найбільш пов'язана з VZV.

В даний час спеціалісти намагаєються знайти докази субклінічної реактивації VZV за допомогою детектування ДНК VZV або VZV-специфічних відповідей Т-клітин у молодих пацієнтів з інсультом. Результати МРТ у пацієнтів з інсультом, у яких є свідчення  щодо реактивації VZV, а також у пацієнтів з інсультом без підтвердження реактивації VZV, відмінності між двома групами, такі як ураження сіро-білої речовини, можуть надати клінічні підказки для диференціальної ідентифікації інсультів пов'язаних з VZV підгрупою.

Дослідники зазначають, що якщо вийде класифікуватиінсульт типу VZV як новий вид інсульту відповідно до клінічних характеристик, результатів МРТ, ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) ДНК слини VZV і VZV-специфічну відповідь Т-клітин, противірусна терапія або вакцинаціязможуть запобігти подальшим виникненням інсультів у цих пацієнтів, що змінитьклінічну тактику надання допомоги пацієнтам з цією патологією.

Літературні посилання знаходяться в редакції Webmedfamily.org