Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Результати нового дослідження показали, що  рання менопауза до досягнення віку 45 років пов'язана з підвищеним ризиком діабету типу 2.

Спеціалісти стверджують, що ранній початок природної менопаузи пов'язаний з підвищеним ризиком розвитку діабету типу 2, незалежно від потенційних проміжних факторів ризику розвитку згаданої патології (в тому числі індекс маси тіла [ІМТ], рівня глюкози та інсуліну) і рівня ендогенних статевих гормонів і SHBG [статевий гормон-зв'язуючий глобулін]

Дослідники також показали, що загальні генетичні чинники не можуть пояснити зв'язок між віком при природній менопаузі і ризиком діабету типу 2.

Дослідження є одним з небагатьох, яке вказую на асоціацію між віком в період менопаузи і ризиком розвитку діабету типу 2. Інші дослідження, що були проведені раніше, показували  зв'язок між менопаузою і кардіометаболічною патологією, більше зосередилися на серцево-судинних захворюваннях (ССЗ), вказуючи на зв'язок між ранньої менопаузою і підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань.

Зниження рівня естрогену і інші несприятливі наслідки менопаузи негативно впливають на ризик виникнення окремих патологій. Наприклад, менопауза пов'язана зі збільшенням ваги, збільшенням вісцерального жиру і порушенням метаболізму глюкози. Все це може збільшити ризик діабету типу 2, що, в свою чергу, збільшує ризик серцево-судинних захворювань.

У новому дослідження науковці вивчили 3639 жінок в постменопаузальному періоді (середній вік 66,9 років). У аналіз були виключені жінки, у яких вже був діабет, - природна менопауза (наприклад, після операції), або були після менопаузи при первинній оцінці.

Жінки повідомили про вік в природній менопаузі в анкетах. Потім дослідники класифікували жіночий менопаузальний статус як передчасний (<40 років), ранній (40-44 роки), нормальний (45-55 років) або пізній (> 55 років). Дані по діабету 2-го типу походили з медичних записів і вимірювань рівня глюкози в крові, що визначався при клінічних оглядах кожні 4 роки.

Автори роботи також провели великий огляд медичної документації для оцінки  потенційних факторів ризику, таких як ІМТ, паління, споживання алкоголю, репродуктивні чинники, спосіб життя і кардіометаболічні фактори ризику. Лабораторні тести включали тиреотропний гормон, холестерин, запальні маркери (такі як С-реактивний білок), інсулін, естроген і інші рівні статевих гормонів.

Протягом середнього періоду спостереження що склав 9,2 року, у 348 жінок розвинувся діабет типу 2. Результати, скориговані на вік, час вступу в дослідження, замісну гормональну терапію і репродуктивні чинники (вік менархе, вагітності), показали, що жінки з пізньою менопаузою мають значно нижчий ризик діабету типу 2, ніж інші жінки.

У порівнянні з пізньою менопаузою ризик розвитку діабету типу 2 був майже в чотири рази вище при передчасній менопаузі (коефіцієнт ризику [HR], 3,65), в два рази вище при ранній менопаузі (HR, 2,36) і на 60% вище при нормальній менопаузі (HR, 1,62; P <.001).

За кожну однорічну затримку початку менопаузи ризик діабету типу 2 знизився на 4% (HR, 0,96).

Коригування різних факторів, включаючи рівні глюкози, рівень інсуліну і генетичний ризик, не вплинуло на  результати.

Автори відзначають, що вік при природній менопаузі може бути пов'язаний з генетичними особливостями, що зв'язані зі старінням. Таким чином, менопауза може бути маркером старіння в цілому, а не тільки старіння репродуктивної системи. Жінки, у яких є генетична тенденція дорослішати швидше, можливо, пов'язані з менш ефективними механізмами відновлення ДНК, можуть з більшою ймовірністю пройти ранню менопаузу. Це, в свою чергу, може слугувати маркером загального стану здоров'я, включаючи ризик діабету типу 2.

Науковці говорять, що ранній початок природної менопаузи є незалежним предиктором розвитку діабету типу 2 у жінок в постменопаузі та зазначають про  необхідність  подальших досліджень для вивчення механізмів цієї асоціації.

Літературні посилання знаходяться в редакції Webmedfamily.org