Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Метформін показав кращі результати у порівнянні з сульфанілсечовиною...

Результати нового дослідження показали, що для людей з розвиненим фіброзом печінки через неалкогольну жирову хворобу печінки (НАЖХП), у яких також є діабет типу 2, краще призначати метформін, ніж препарати сульфанілсечовини.

Науковці стверджують, що з метформином у пацієнтів  збільшується тривалість життя,  а ризик декомпенсації печінки та розвиток гепатоцелюлярної карциноми знижується.

Дослідники заявляють, що прийом сульфонілсечовини може збільшити смертність і збільшити печінкову декомпенсацію, зокрема, у тих, хто приймає монотерапію сульфанілсечовиною. Тому клініцисти повинні «спробувати виявити пацієнтів з більш високими показниками декомпенсації і уникнути введення цих препаратів.

 У дослідження було включено 458 осіб з гістологічно підтвердженим НАЖХП.

 305 пацієнтів мали цукровий діабет  типу 2 і 153 осіб були без цукрового діабету. За  5,7 року спостереження відбулося 216 різних подій: 84 випадки смерті або трансплантації, 90 перших випадків декомпенсації печінки і 42 випадки гепатоцелюлярної карциноми. Тільки шість з них не були пов'язані із захворюванням печінки.

Біопсія печінки, оцінена з використанням системи оцінки NASH, показала, що 159 пацієнтів мали мостоподібний фіброз печінки, а 299 - цироз.

Результати дослідження показали, виживання було гірше у пацієнтів з діабетом, ніж у пацієнтів без цієї патології (36% проти 72%, відношення ризику [HR], 3.2, P <.01), у осіб з ЦД було більше зафіксовано де компенсацій печінки(36% проти 12%,  HR, 3.1 ; P <.01) і більше випадків розвитку гепатоцелюлярної карциноми (16% проти 6%,  HR, 2.9, P <.01).

Для пацієнтів з цукровим діабетом, після того як базовий рівень HbA1c був контрольований, використання  метформіну асоціювалося зі зменшенням ризику смерті або трансплантації (HR, 0,33, P = 0,02), зменшенням декомпенсації ( HR, 0,39 , P = .02) і  зниженням виникнення гепатоцелюлярної карциноми ( HR, 0,20, P = 0,03).

Навпаки, початкове використання сульфонілсечовини було пов'язано зі збільшенням ризику смерті або трансплантації (HR, 5.1, P <.01) і розвитком декомпенсації печінки (HR, 2.5; P <.01).

Не було ніяких асоціацій між вихідною інсулінотерапією і результатами, пов'язаними з патологією печінки.

Науковці стверджують, що дане дослідження допомагає заповнити одну з найважливіших прогалин в лікуванні діабеті типу 2: чи мають лікарські засоби якийсь довготривалий вплив на  результати лікування.

Дослідники говорять про необхідність наступних клінічних випробувань, щоб продемонструвати вплив антидіабетичних препаратів на  печінку, зокрема, для пацієнтів з розвиненим фіброзом. Пацієнти, які мають фіброз F3 або F4 часто помирають через ускладнення, пов'язаних з печінкою. У пацієнтів з менш важким захворюванням - від F0 до F2 - 80% помирають через інші причини.

Результати іншого дослідження показали, що глобальна поширеність НАЖХП у людей з діабетом становить майже 58%.

Головний висновок дослідження: НАЖХП і діабет - це погана комбінація з точки зору впливу на печінку.

Літературні посилання знаходяться в редакції Webmedfamily.org