Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Потрібно підрахувати кількість невусів на руці...

Результати нового дослідження показали, що в умовах первинної ланки охорони здоров'я індивідуальний ризик розвитку меланоми може швидко і просто оцінюватися за допомогою підрахунку числа невусів на одній руці. Вивчаючи дані більше 3500 тисяч близнюків жіночої статі, вчені виявили, що число невусів на руці є достовірним предиктором загального числа невусів на тілі.
Це важлива інформація, оскільки число невусів на тілі тісно пов'язане з ризиком меланоми, і, якщо у людини, яка відноситься до європеоїдної популяції, є понад 100 невусів на тілі, ризик зростає приблизно в п'ять-шість разів. Дослідники показали, що наявність більш ніж 11 невусів на руці асоціюється з достовірним ризиком наявності більш ніж 100 невусів в цілому. Верхня кінцівка також виявилася найбільш цінною з точки зору прогнозування загального числа невусів тіла, коли дослідження повторили в контрольній популяції за участю обох статей. Дослідники рекомендують використовувати цей простий клінічний тест для швидкої оцінки ризику меланоми в загальній практиці. Вони кажуть, що він дає хоч і обмежену, але корисну інформацію.
Зрозуміло, меланома зустрічається не тільки на верхніх кінцівках, тому не можливо просто подивитися на одну руку і точно передбачити ризик меланоми, але цей інструмент може бути використаний для приблизної оцінки загального числа невусів, за яким можливо дуже швидко зрозуміти, наскільки високий у цієї людини ризик розвитку меланоми.
В останні роки стався значний прогрес у вивченні генеративних і соматичних мутацій при меланомі. Проте, загальне число невусів на тілі залишається найбільш важливим фактором ризику цього новоутворення. При цьому підрахунок загального числа невусів на шкірі займає дуже багато часу і в багатьох випадках неможливий на практиці, і в зв'язку з цим було здійснено ряд спроб запропонувати заміну загального числа невусів на їх кількість на певній частині тіла.
Вченими були вивчені дані 3694 близнюків жіночої статі (медіана віку, 47 років), які брали участь в дослідженні TWINSUK в період між січнем 1995 і груднем 2003 і щодо яких були відомі дані огляду шкіри і вихідна інформація.
Дані обстеження шкіри включали в себе інформацію про тип шкіри, колір очей і волосся, наявності лентіго, а також результати підрахунку числа невусів на 17 ділянках тіла.
В середньому загальна кількість невусів на тілі склало 32. Після 30 років їх кількість поступово зменшувалася (p <0,001), при цьому між 30 і 60 роками швидкість зниження числа невусів дорівнювала приблизно 4 невуса за десятиліття. Найбільшою цінність щодо загального числа родимок на тілі мали руки і ноги, при цьому кориговані коефіцієнти кореляції становили, відповідно, 0,50 і 0,51 для правої і лівої рук (p <0,001) і 0,49 і 0,48 для правої і лівої ніг (p <0,001). Тобто, кількість невусів на нозі також було достовірним предиктором загального числа невусів, але автори віддали перевагу руці через більш високий коефіцієнт кореляції, а також оскільки ця частина тіла легше піддається огляду.

Щоб підтвердити отримані результати, дослідники також проаналізували дані контрольної групи з дослідження типу «випадок-контроль», яке було проведено в Великобританії з використанням аналогічного протоколу. У цьому дослідженні брали участь 162 чоловіки та 253 жінки (середній вік, 45 років), у яких загальне число невусів на тілі становило в середньому 33 і 35 невусів, відповідно. Після врахування таких чинників, як вік, зріст, тип шкіри і стать при статистичному аналізі було виявлено, що найбільш цінною щодо загального числа невусів і у чоловіків, і у жінок була права рука (для верхньої кінцівки коректований r = 0,86 ; p <0,001; для відрізка кінцівки вище ліктя коректований r = 0,83; p <0,001).

Потім була розрахована площа під кривою (ппк) залежно чутливості від частоти хибнопозитивних результатів з використанням даних з когорти TWINSUK і результатів у жінок з другої когорти, на підставі якої було визначено точка для прогнозування загального числа невусів від 50 до 100.

В результаті було з'ясовано, що наявність в цілому семи невусів на правій руці було найкращим предиктором для загального числа невусів більше 50 у жінок (ппк, 0,74; корректированное відношення шансів, 8,81). Для загального числа невусів понад 100 найкращим предиктором у жінок було кількість невусів на правій руці, що дорівнює 11 (ппк, 0,, 71; корректированное відношення шансів, 9,38).

Коментуючи отримані результати, автори зазначили, що пацієнти з великою кількістю невусів, як правило, знають, що у них підвищений ризик розвитку меланоми. Тим не менш, важливо знати, починаючи з якого числа невусів можна сказати, що їх багато, і тепер ми маємо в своєму розпорядженні цю інформацію: наявність на руці двох і менш невусів свідчить про низький ризик, а більш ніж 10 невусів - про високий ризик.

Дана робота не є першою, а підтверджує більш ранню інформацію. Так, в опублікованому в 1984 році дослідженні типу «випадок-контроль» права рука була визнана сильним предиктором ризику меланоми; в цьому дослідженні використовувалися різні значення для числа невусів. Так, наявність на ній більш ніж 19 родимок підвищувало ризик меланоми в 11 разів.
Літературні посилання знаходяться в редакції Webmedfamily.org