Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ... КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 26 липня 2018 р. № 530-р
Київ

Про затвердження Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку
 

вердити Національний план заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку (далі —Національний план заходів), що додається.

2. Центральним та місцевим органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Національного плану заходів, забезпечити:

виконання Національного плану заходів;

подання щороку до 15 лютого Міністерству охорони здоров’я інформації про стан виконання Національного плану заходів.

3. Взяти до відома, що фінансування виконання Національного плану заходів здійснюється центральними та місцевими органами виконавчої влади, відповідальними за його виконання, за рахунок та у межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Міністерству охорони здоров’я інформувати щороку до 1 квітня Кабінет Міністрів України про стан виконання Національного плану заходів.

        Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН