Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Основні моменти...

Американська геріатрична асоціація випустила оновлені критерії Бірса.

Критерії Бірса призначені для кращого відбору медикаментів, зменшення шкідливих ефектів їх, а також для оцінки вартості, структури та якості лікарських засобів, які призначаються людям у ​​віці 65 років і старше. У новому документі перераховані препарати, яких слід уникати при лікуванні літніх людей і у пацієнтів з конкретними захворюваннями або станами. Клініцисти, дослідники користуються цими критеріями ще з 1991 року, коли вони були опубліковані вперше. З 2011 року ці критерії оновлюються кожні 3 роки.

Критерії 2019 року включають 30 медикаментів або класів медикаментів, яких слід уникати у літніх людей, і 40 препаратів або класів, які слід використовувати з обережністю або уникати у деяких пацієнтів з певними захворюваннями або станами.

Спеціалісти, що працювали над новою версією критеріїів повністю переглянули 1422 статті. З них 377 були абстраговані в таблиці доказів; ці статті включали 29 контрольованих клінічних випробувань, 281 обсерваційне дослідження та 67 систематичних мета-аналізів та / або оглядів.

Вилучено з критеріїв.

 • Антагоністи Н2-рецепторів були вилучені з критеріїв, оскільки докази того, що вони шкодять людям з деменцією, непереконливі. Препарати цієї групи можна застосовувати у пацієнтів з делірієм.
 • Хіміотерапевтичні препарати карбоплатин, цисплатин, вінкристин і циклофосфамід були вилучені з критеріїв, оскільки їх віднесено"вузькоспеціалізованих", що виходить за рамки критеріїв.

Використовувати з обережністю.

 • Декстрометорфан / хінідин слід застосовувати з обережністю, оскільки він має обмежену ефективність у полегшенні поведінкових симптомів деменції у хворих без псевдобульбарного афекта, а також він підвищує ризик падінь.
 • Ривароксабан слід застосовувати з обережністю при венозних тромбоемболіях або фібриляції передсердь у пацієнтів старше 75 років через ризик виникнення шлунково-кишкових кровотеч.
 • Триметоприм і сульфаметоксазол слід застосовувати з обережністю, оскільки вони можуть підвищувати ризик розвитку гіперкаліємії у пацієнтів зі зниженою функцією нирок, які приймають інгібітори АПФ або БРА.
 • Карбамазепін, міртазапін, окскарбазепін, серотонін, інгібітори повторного захоплення норепінефрину, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну, трициклічні антидепресанти і трамадол слід застосовувати обережно, оскільки вони можуть загострити або викликати синдром неадекватної секреції антидіуретичного гормону. Рівень натрію слід ретельно контролювати при використанні цих препаратів.
 • Аспірин слід застосовувати з обережністю для первинної профілактики при серцево-судинних захворюваннях або колоректальному раку у пацієнтів старше 70 років.

Нові критерії

 • При серцевій недостатності не слід призначати недигідропіридинові і блокатори кальцієвих каналів для пацієнтів з низькою фракцією викиду ЛШ, а нестероїдні протизапальні препарати, інгібітори ЦОГ-2, тіазолідиндіони та дронедарон слід призначати з обережністю у пацієнтів, у яких відсутні симптоми серцевої недостатності.
 • Макроліди (крім азитроміцину) або ципрофлоксацин не слід призначати разом з варфарином через ризик кровотечі.
 • Ципрофлоксацин і теофілін не слід призначати разом внаслідок підвищеної токсичності теофіліну.
 • Для пацієнтів зі зниженою функцією нирок застосування ципрофлоксацину пов'язане з підвищеним ризиком розриву сухожиль та посиленням ефектів центральної нервової системи. Використання триметоприм-сульфаметоксазолу пов'язане з погіршенням ниркової недостатності і гіперкаліємією.

Критерії Бірса є важливим доказовим інструментом, який слід використовувати як керівництво для застосування медикаментів, яких слід уникати у літніх людей. Однак вони не замінюють клінічного судження або переваг, цінностей, цілей і потреб окремого пацієнта.

Літературні посилання знаходяться в редакції Webmedfamily.org