Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Видео-лекции по семейной медицине

Вадим Вус,

серифіцирований тренер МОЗ - лікар сімейної медицини загальноі практики 


Колесник Тетяна Володимирівна,

д.м.н., професор Дніпропетровська державна медична академія


Долженко Марина Миколаївна,

д.м.н., професор кафедри кардіології

НМАПО імені П.Л.шупика


Колесник Тетяна Володимирівна,

д.м.н., професор кафедри внутрішньої медицини №3

ДЗ"Дніпропетровська медична академія МОЗ України"


Давидова Ірина Володимирівна,

к.м.н., доцент кафедри кардіології

НМАПО імені П.Л.Шупика

Сіренко Юрій Миколайович,

д.м.н., професор, завідувач відділом симптоматичних гіпертензій

ДУ ННЦ Інститут кардіології імені М.Д.Стражеска НАМН України