Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Сіренко Юрій Миколайович,

д.м.н., професор завідувач відділення симптоматичних гіпертензій

ННЦ "Інститут кардіології імені акад. М.Д.Стражеска АМН України"