Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Сіренко Юрій Миколайович,

д.м.н., професор, завідувач відділом симптоматичних гіпертензій

ДУ ННЦ Інститут кардіології імені М.Д.Стражеска НАМН України