Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Видео-лекции по семейной медицине

Журавльова Лариса Володимирівна,

д.м.н., професор кафедри внутрішньої медицини №3,

Харківський національний медичний університет


Поташев Сергій Вікторович,

к.м.н., доцент кафедри кардіології НМАПО імені П.Л.Шупика

Березняков Ігор Генадійович,

д.м.н., професор, завідувач кафедри терапії Харківської медичної академії післядипломної освіти


Поташев Сергій Вікторович,

к.м.н., доцент кафедри кардіології НМАПО імені П.Л.Шупика.

 

Нова форма післядипломного навчання лікарів.