Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Видео-лекции по семейной медицине

Новий фільм Європейської ради  реанімації за алгоритмом BLS / AED...

Осипова Людмила Станіславівна,

доцент кафедри клінічної лабораторної імунології та алергології НМАПО ім. П. Л. Шупіка

 

 

Кваша Елена Александровна

ГУ "ННЦ "Институт кардиологии имени акад. Н.Д.Стражеско" НАМН Украины"

д.мед.н.

Головач Ирина Юрьевна

д.мед.н., профессор

Корж Алексей Николаевич

Зав. кафедрой общей практики-семейной медицины Харьковской медицинской академии последипломного образования

д.мед.н., профессор