Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Глікозиди наперстянки

Глікозиди наперстянки – дигоксин, метилдигоксин – мають позитивну інотропну і негативну дромотропну дію. Біологічний період напіврозпаду ЛЗ становить 36–48 год (довший при нирковій недостатності). Гіперкальцемія і гіпокаліємія підвищують ризик побічних ефектів, навіть, при терапевтичній концентрації препарату в крові. Побічні ефекти виникають при концентрації >1,0 нг/мл; особливо високий ризик при концентрації >2,0 нг/мл.

КЛІНІЧНА КАРТИНА ТА ДІАГНОСТИКА

1. Симптоми отруєння:

1) порушення ритму або провідності (інколи єдиний симптом передозування лікарства) – зазвичай, синусова брадикардія, а при миготінні або тріпотінні передсердь – сповільнення частоти скорочень шлуночків до 40–60/хв, АВ-блокада I ступеню, передчасні шлуночкові скорочення (часто, у формі бігемінії або тригемінії), рідше – синоатріальна блокада II ступеню і АВ-блокада II ступеню типу Венкебаха; при більшому передозуванні – посилення шлуночкової екстрасистолії (комплексні і поліморфні передчасні збудження), подальше сповільнення синусового ритму, у деяких випадках – замісний ритм з АВ-з'єднання або доволі характерні порушення ритму: постійна тахікардія з АВ-з'єднання (з частотою 60–130/хв, у зв'язку з чим її можна не помітити) та пароксизмальна передсердна тахікардія з АВ-блокадою різного ступеню; у крайніх випадках – АВ-блокада ІII ступеню, синоатріальна блокада III ступеню, шлуночкова пароксизмальна тахікардія (іноді двонаправлена пароксизмальна тахікардія, тобто, з ознаками блокади правої ніжки пучка Гіса і почерговою появою відхилення електричної осі вліво та вправо), фібриляція шлуночків. На ЕКГ: дугоподібна, рідше – косо-нисхідна депресія сегментів ST; сплощення, двохфазність або інверсія зубців Т; подовження PQ і вкорочення QT;

2) симптоми з боку шлунково-кишкового тракту – нудота, блювота, пронос;  

3) інші симптоми – головокружіння, порушення зору і (дуже рідко) характерні жовті або зелені окантовки під час споглядання на джерело світла.

2. Допоміжні дослідження: концентрації дигоксину і калію у сироватці, моніторинг ЕКГ.

ЛІКУВАННЯ

1.?Відміна ЛЗ.

2.?Гіпокаліємія: у разі шлуночкових і надшлуночкових тахіаритмій без АВ-блокади поповнюйте в/в калій з метою збереження концентрації біля верхньої межі норми.

3.?Порушення провідності: якщо домінують ? введіть атропін; якщо неефективний ? застосуйте тимчасову електростимуляцію серця. 

4.?Шлуночкові тахіаритмії: застосуйте лідокаїн, ?-блокатор, можливо сульфат магнію в/в..

5.?Надшлуночкові тахіаритмії: застосуйте фенітоїн.

6.?Електрична кардіоверсія тільки у крайньому випадку (при загрозливих для життя тахіаритміях), із використанням низької енергії (існує ризик індукції резистентних до лікування шлуночкових тахіаритмій). 

7.?Антидот: Fab-фрагменти антитіл, які зв'язують дигоксин; покази: пацієнт прийняв >10 мг п/о або >5 мг в/в дигоксину, концентрація дигоксину в сироватці >10 нг/мл, загрозливі шлуночкові тахіаритмії при каліємії >5 ммол/л, загрозливі рецидивуючі шлуночкові тахіаритмії, резистентні до лідокаїну і фенітоїну, каліємія >6 ммол/л, етіологічно пов'язана з отруєнням наперстянкою. Після введення цього антидоту ретельно моніторуйте концентрацію калію (ризик швидкого зниження рівня калію впродовж 4 год після введення). 

8.?Методи прискореної елімінації: діалізнеефективний.

Джерело: http://empendium.mp.pl/ua